Decyzja ta zapisana jest w Rozporządzaniu Wykonawczym Komisji (UE) 2020/1276 z 11 września 2020 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej bromoksynil, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011.

W sprzedaży produkty oparte o tę substancję będą mogły się znajdować do 17 marca 2021 r., a okres na zużycie zapasów mija 17 września 2021 r.

Po wpisaniu nazwy powyższej substancji czynnej w wyszukiwarkę środków ochrony roślin resortu rolnictwa wyświetla się 18 pozycji. Większość herbicydów, które mają w swoim składzie tylko bromoksynil lub w mieszaninie fabrycznej z inną substancją, dedykowana jest uprawie kukurydzy.

Więcej w serwisie farmer.