Jak podkreślała Małgorzata Bojańczyk, aby rolnictwo było zrównoważone potrzebne jest spełnienie trzech celów: ekonomicznego, społecznego i środowiskowego.

Jakie cele rolnictwa zrównoważonego?

- Zrównoważone gospodarstwo rolne stosuje odpowiednie praktyki rolnicze, tak żeby mieć pozytywny wpływ na środowisko, redukować emisję CO2, a także dbać o dobrostan zwierząt albo stosować nowoczesne metody chowu, które będą wspierać redukcję metanu. Z drugiej strony rolnictwo jest w centrum kryzysu klimatycznego, bo z jednej strony powoduje zmiany środowiskowe, a z drugiej jest ofiarą, ponieważ najbardziej cierpi na powodziach, suszach i innych anomaliach – mówiła o aspekcie środowiskowym dyrektor Stowarzyszenia ASAP.

Jej zdaniem, bardzo ważny jest wątek ekonomiczny, czyli stabilność i opłacalność produkcji długoterminowo.

Ostatni wątek nazwany jest społecznym polega na tym, że rolnictwo musi być postrzegane pozytywnie przez społeczeństwo.

- Warto podkreślić różnicę – rolnictwo zrównoważone to nie jest to samo co rolnictwo ekologiczne. Rolnictwo zrównoważone jest kompromisem pomiędzy ekologią a rolnictwem konwencjonalnym. Czerpie to co najlepsze z ekologii, czyli taką ochronę środowiska, ale używa rozsądnych metod, które dotyczą upraw i stosowania środków ochrony roślin – podkreśla Malgorzata Bojańczyk.

Rolnictwo zrównoważone w Europejskim Zielonym Ładzie

Jak podkreśla ekspertka, w kwestii rolnictwa w Europejskim Zielonym Ładzie kluczowa jest strategia Od Pola do Stołu i Strategia na rzecz Bioróżnorodności. Te cele mocno wspiera właśnie rolnictwo zrównoważone. Mowa tu np. o redukcji środków ochrony roślin o około 50 proc.

- Strategia Od Pola do Stołu pozwala dążyć do bezpieczeństwa żywnościowego, zrównoważonej produkcji żywności i jej promocji – dodaje.

Rynek żywności zrównoważonej w Polsce

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego ASAP opublikowało raport nt. rynku zrównoważonej żywności w Polsce. Zapytano 1000 Polaków w wieku 18+ w lutym 2021 roku. Przeprowadzono także 20 wywiadów z firmami z branży rolno-spożywczej w Polsce.

- Z tych badań wynika, że produkty pochodzące z rolnictwa zrównoważonego mają szasnę zawłaszczyć o wiele więcej rynku niż do tej pory udało się to produktom rolnictwa ekologicznego. Konsumenci będą w stanie zapłacić w średnim terminie rocznie około 64,6 mld zł za takie produkty. Jakich produktów i cech żywności poszukuje konsument? 3/4 Polaków jest zainteresowanych kupowaniem produktów rolnictwa zrównoważonego. Jednocześnie 73 proc. konsumentów przyznaje, że byłoby w stanie zapłacić o 20 proc. więcej za produkt rolnictwa zrównoważonego niż za podobny produkt powstały konwencjonalnie – komentowała Małgorzata Bojańczyk.

- To oznacza, że jeśli sieci handlowe będą mogły zaoferować taki produkt na półce i będzie on tylko o 20 proc. droższy od tego pochodzącego z konwencjonalnej produkcji, to jego sprzedaż może osiągać skalę masową – dodała.

Jej zdaniem, pochodzenie i lokalność produktu to bardzo istotne cechy, choćby ze względu na strategię Od Pola do Stołu. - 73 proc. konsumentów chciałoby produktów właśnie lokalnych, których zakup wspiera polskich producentów. Najważniejsza informacja dla producentów jest taka, że 76 proc. Polaków uważa, że producenci żywności powinni korzystać z surowców rolnictwa zrównoważonego – mówiła.

- Konsumenci chcą lokalnych produktów, wysokiej jakości, wyprodukowanych z poszanowaniem dla środowiska i klimatu i kupionych za rozsądną cenę – podkreśliła.

Zrównoważone rolnictwo - bariery rozwoju

W ramach tych wywiadów firmy przedstawiły bariery i ograniczenia biznesowe, które napotykają na drodze do zrównoważonego rolnictwa. Koncentrowały się one przede wszystkim w obszarze opłacalności produkcji rolniczej, dostępności do wiedzy czy zainteresowania młodego pokolenia sukcesją w gospodarstwach.

- Sformułowaliśmy w naszym raporcie rekomendacje – co warto zrobić, aby zaspokoić ten popyt wskazany przez konsumentów. Warto oznaczać produkty, aby konsument wiedział, że jeśli przychodzi do sklepu to będzie mógł łatwo zidentyfikować je na półce. Chcemy także edukować rolników na temat rolnictwa zrównoważonego i oferować im korzystne warunki kontraktowe oraz doradztwo – podsumowała.