Bioprodukty mikrobiologiczne poprawiają żyzność gleby i jakość plonów

Autor: www.sadyogrody.pl 15 marca 2021 12:29

Bioprodukty mikrobiologiczne poprawiają żyzność gleby i jakość plonów Bioprodukty mikrobiologiczne poprawiają żyzność gleby i jakość produktów ogrodniczych / fot. shutterstock

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2020 r. – w uznaniu dla wybitnych osiągnięć we wdrażaniu wyników badań naukowych do praktyki rolniczej, przynoszących wymierne efekty ekonomiczne i społeczne – przyznał wyróżnienie za opracowanie i komercjalizacja bioproduktów mikrobiologicznych dla produkcji owoców i warzyw o walorach prozdrowotnych oraz dla poprawy żyzności gleb.

W intensywnej produkcji ogrodniczej, w celu uzyskania wysokich plonów, powszechnie stosowane jest wysokie nawożenie mineralne i aplikacja środków ochrony roślin, co obniża potencjał biologiczny i jakość gleby oraz powoduje jej erozję. Dużym problemem jest degradacja gleb i jej zakwaszenie, co może ograniczać produkcję roślinną. W takich glebach zmniejsza się dostępność składników pokarmowych dla roślin.

Rozwiązaniem powyższych problemów jest wdrożenie do praktyki ogrodniczej opracowanych w Instytucie ogrodnictwa – PIB w Skierniewicach innowacyjnych naturalnych bioproduktów wzbogaconych mikrobiologicznie takich, jak bionawozy i ulepszacze glebowe. Zespół pracowników IO-PIB, w którego skład wchodzą: dr hab. Lidia Sas-Paszt, prof. IO, mgr Paweł Trzciński, dr Anna Lisek, mgr Edyta Derkowska, dr Beata Sumorok, mgr Sławomir Głuszek, mgr Mateusz Frąc, mgr Michał Przybył i mgr Krzysztof Weszczak opracowali także metody ich stosowania w zróżnicowanych warunkach uprawy polowej i szklarniowej roślin ogrodniczych. Biopreparaty, o których mowa znajdują zastosowanie przede wszystkim na glebach o dużej intensywności upraw, gdzie brak jest możliwości przeprowadzenia powszechnie zalecanego zmianowania, a także na glebach przygotowywanych pod nowe nasadzenia.

Na zdjęciu Grzyby z rodzaju Trichoderma – składnik nawozów. Materiał pobrany z 7-dniowej hodowli na pożywce ziemniaczano-glukozowej / fot. materiały prasowe

Bioprodukty mikrobiologiczne są przeznaczone do różnych upraw, w zależności od potrzeb i problemów występujących w gospodarstwach ogrodniczych. Opracowane biopreparaty są odpowiedzią na problemy producentów roślin ogrodniczych uprawiających rośliny metodami ekologicznymi i integrowanymi. Zastosowanie innowacyjnych biopreparatów mikrobiologicznych zapewni wysokie plony przy znacznej oszczędności nakładów finansowych, podniesienie jakości plonów, wartości prozdrowotne oraz zwiększy zawartość materii organicznej w glebie.

Opracowanie nowych biopreparatów mikrobiologicznych przyczyni się do rozwoju firm sektora produkcji ogrodniczej w Polsce. Nowoopracowane biopreparaty są już w sprzedaży oraz są wdrażane do praktyki ogrodniczej w Polsce i w Wielkiej Brytanii.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

AGROTECHNIKA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI