×

Subskrybuj newsletter
sadyogrody.pl

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.

Podaj poprawny adres e-mail
  • Musisz zaznaczyć to pole

Będzie więcej możliwości ochrony upraw ogrodniczych

Autor: Krystyna Zagórska 23 grudnia 2022 08:18

Będzie więcej możliwości ochrony upraw ogrodniczych 8 grudnia w Warszawie odbyło się Forum Doradców Sadowniczych firmy Bayer Crop Science

O możliwościach ochrony sadów i plantacji jagodowych przed tarcznikiem niszczycielem, oraz innymi szkodnikami i chorobami, które przysporzyły plantatorom problemów w sezonie 2022 dyskutowano podczas Forum Doradców Sadowniczych firmy Bayer Crop Science 8 grudnia w Warszawie.

Podczas Forum Doradców Sadowniczych omawiano problemy w ochronie sadów i plantacji jagodowych na podstawie obserwacji z minionego sezonu.

Tarcznik niszczyciel – silna presja szkodnika w sadach

dr hab. Katarzyna Golan i Radosław Suchorzewski z firmy Bayer Crop Science/ fot. sadyogrody

O zagrożeniu ze strony tarcznika niszczyciela informowała dr hab. Katarzyna Golan prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Tarcznik niszczyciel jest dużym zagrożeniem dla polskich sadów jabłoniowych, ale i innych upraw jagodowych. Pojawiły się liczne doniesienia, że szkodnik zasiedla także sady gruszowe, czereśniowe oraz jeżyny, czy czarne porzeczki. W efekcie żerowania tarcznika można zaobserwować przebarwienia, nabrzmienie, pękanie kory i wycieki gumy. Masowe wystąpienie tego szkodnika powoduje zaburzenie działalności systemu przewodzącego rośliny, co przyczynia się do osłabienia drzew i obniżenia plonu. Po 2-3 latach drzewa obumierają. Najłatwiej stwierdzić żerowanie szkodnika na zawiązkach a później na owocach, w postaci charakterystycznej czerwono-fioletowej obwódki. W zależności od przebiegu pogody wiosną, zmienny jest termin pojawu szkodnika. Wiosna w 2019 roku była ciepła i wczesna, co spowodowało wcześniejsze pojawienie się tarcznika - początek lotu samców ok. 20 maja (na podstawie pułapek feromonowych). W sezonie 2020 wysokie temperatury przyspieszyły rozwój i pierwsze osobniki obserwowano 6 maja. W roku 2021 i 2022 wylot samców odbywał się kolejno w terminie 26 maja i 22-30 maja. Coraz więcej gospodarstw jest objętych monitoringiem, dzięki któremu można określić pojaw szkodnika.

W krajach takich jak Stany Zjednoczone czy Włochy, bardzo dobrze opracowana jest technologia zwalczania tarcznika niszczyciela. W ochronie ważną rolę odgrywają preparaty olejowe. Zabiegi należy przeprowadzić wczesną wiosną w okresie bezlistnym w początkowym etapie rozwoju pąków. W czasie wykonywania zabiegu istotna jest technika zabiegu – pokrycie całych drzew cieczą roboczą, co wiąże się z podwójnym przejazdem ciągnika wzdłuż rzędu. Następnym terminem zwalczania tarcznika niszczyciela jest pojaw larw L1.

W ochronie przeciwko tarcznikowi stosuje się także preparaty na bazie silikonów, które działają na szkodnika kontaktowo.

Będą nowe możliwości w ochronie upraw ogrodniczych

Tomasz Gasparski o możliwościach zwalczania tarcznika niszczyciela/ fot. sadyogrody

Od 2020 r. firma Bayer Crop Science kontynuuje badania nad tarcznikiem niszczycielem oraz nad możliwościami jego zwalczania w sadach i plantacjach jagodowych, w tym borówki wysokiej. W doświadczeniach oceniana jest efektywność preparatu Movento 100 SC i środka zawierającego flupyradifuron (Sivanto Prime) w ograniczaniu populacji tego szkodnika. Oba preparaty zastosowane w różnych kombinacjach, dały bardzo dobrą skuteczność w zwalczaniu tarcznika. W trakcie oceny pędów potwierdzono, że wykonanie 2-3 zabiegów, w zależności od kombinacji ww. preparatami, daje efektywność w zwalczaniu tarcznika na poziomie 70-80 proc.

Jak przekazał Tomasz Gasparski, firma stara się uzyskać na nowy sezon rejestrację preparatu Sivanto Prime w ochronie jabłoni i gruszy o kolejne zastosowania, aby środek można było aplikować przeciwko tarcznikowi w okresie zagrożenia. Oprócz tego planowane jest rozszerzenie rejestracji o możliwość stosowania w uprawie m.in. marchwi przeciwko bawełnicy topolowo-marchwianej, w gatunkach pestkowych, tj. śliwa, wiśnie, czereśnie oraz w uprawie jagodowych – malina, porzeczka, borówka wysoka. O szczegółach będziemy informować na naszym portalu.

Movento, Sivanto, Luna Care w mieszaninach zbiornikowych

Magdalena Cieślak przedstawiła temat mieszanek zbiornikowych / fot. sadyogrody

Magdalena Cieślak podczas spotkania przedstawiła efekty stosowania preparatów Movento, Sivanto, Luna Care w mieszaninach ze środkami ochrony roślin oraz produktami nawozowymi na podstawie doświadczeń przeprowadzonych w Sadowniczej Stacji Badawczej Bayer w Kozietułach Nowych.

Pierwsze omawiane doświadczenie zostało wykonane przeciwko mszycy jabłoniowej na odmianie Cortland z preparatem Movento w tank-mixach z fungicydami, w tym środkiem Luna Care i insektycydami zwalczającymi owocówki i zwójkówki. We wszystkich zastosowanych kombinacjach skuteczność tego preparatu była na wysokim poziomie. W kolejnym doświadczeniu uwzględniono także preparat Movento z nawozami aminokwasowymi, algowymi i wieloskładnikowymi. W mieszaninie z aminokwasami i algami zanotowano delikatny spadek skuteczności. W etykiecie Movento nie rekomenduje się mieszanin zbiornikowych z nawozami dolistnymi.

W trakcie sezonu przeprowadzono doświadczenie z preparatem Sivanto Prime w zabiegu przed okresem kwitnienia w kombinacjach z fungicydami przeciwko sprawcy parcha jabłoni i mączniaka, jak również produktami aminokwasowymi, i algowymi. Przeprowadzono oceny pod kątem fitotoksyczności na kwiatach, liściach rozetowych i pędach. Nie stwierdzono żadnych niepokojących objawów fitotoksyczności. Testy wykonano także w późniejszym okresie – po kwitnieniu w momencie, kiedy zawiązki odmian Szmpion i Golden osiągnęły już 10 mm, w tym przypadku we wszystkich kombinacjach nie było problemów, ani oznak fitotoksyczności na roślinach.

2022 r. był kolejnym sezonem oceny preparatu Luna Care w mieszaninie z aminokwasami, algami i miedzią w kwaterze z odmianą gruszy Konferencja w okresie kwitnienia. W kombinacji z preparatem algowym i aminokwasowym doszło do ‘kłaczenia się’ i rozwarstwienia roztworu. Firma nie zaleca stosowania Luny Care w mieszaninach z produktami na bazie aminokwasów i alg. W przypadku preparatów miedziowych (tlenek miedzi oraz miedź systemiczna) trzeba zachować co najmniej 5 dniowy odstęp między zabiegiem tym fungicydem, a preparatem miedziowym.
Natomiast w przypadku mieszanek Luny Care z Movento, Sivanto, czy z proheksadionem wapnia nie zaobserwowano objawów fitotoksyczności.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

AGROTECHNIKA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI