Jak informuje KRIR, zabezpieczeniem dla ww. transakcji mogłaby być umowa na zakup zboża, rzepaku, kukurydzy z Elewarr Sp. z o.o.

Zakup nawozu z odroczoną płatnością

- Konieczne jest jak najszybsze udzielenie rolnikom pomocy do zakupu nawozów ponieważ właśnie zastosowanie nawozów w okresie wiosennym decyduje o wysokości uzyskanych plonów. Wzrost cen nawozów, który miał miejsce w ostatnich miesiącach znacznie przekroczył możliwości finansowe wielu rolników co przełożyło się na decyzje o ograniczeniu zakupów - podaje KRIR.

Rolnicy, którzy zdecydowali się na zakup nawozów niezbędnych do właściwego prowadzenia upraw musieli skorzystać z dodatkowych kredytów. Przedstawiona sytuacja może doprowadzić do spadku plonów a także do pogorszenia sytuacji finansowej gospodarstw rolnych - poinformowano.