Interwencja na rynku nawozów 2022

Szef rządu poprosił wicepremierów Henryka Kowalczyka i Jacka Sasina o wypracowanie w możliwie krótkim czasie odpowiedniego mechanizmu podażowego, popytowego i cenowego, tak żeby znowu móc dokonać odpowiedniej interwencji na rynku nawozów.

Zobacz: Polskie spółki wstrzymują produkcję nawozów azotowych. Co dalej?

- Po to, żeby już nie tylko w tym roku, bo mówimy przede wszystkim o przyszłym roku, wysokie ceny nawozów nie przekładały się na wysokie ceny żywności - dodał premier.

Więcej na polskieradio24.pl.