Bayer podpisał umowę z BASF za 1,7 mld eurosadyogrody.pl/Bayer - 04 maja 2018 16:23


Serwis prasowy firmy Bayer poinformował, że w związku z planowanym przejęciem Monsanto, Bayer podpisał umowę na sprzedaż dodatkowych aktywów firmy oddziału Crop Science na rzecz BASF.

Bayer podpisał umowę na sprzedaż dalszych firm zajmujących się uprawami roślin na rzecz BASF za 1,7 miliarda euro. Firmy, które mają zostać sprzedane, osiągnęły w 2017 r. łączną sprzedaż w wysokości 745 milionów euro.

- W ten sposób wdrażamy odpowiednie zobowiązania skierowane do Komisji Europejskiej i innych organów regulacyjnych, aby umożliwić pomyślne zamknięcie transakcji Monsanto- wyjaśnił Werner Baumann, Prezes Zarządu Bayer AG.

-W BASF cieszymy się, że dla tych firm znaleźliśmy silnego nabywcę, który będzie nadal zaspokajać potrzeby plantatorów i oferować naszym pracownikom długoterminowe perspektywy- dodaje.

Przedsiębiorstwa, które zostaną zbywane, obejmują w szczególności globalny sektor nasion warzyw, niektóre produkty do zaprawiania nasion, platformę badawczą dla mieszańców pszenicy i niektórych herbicydów na bazie glifosatu w Europie, które są głównie wykorzystywane w zastosowaniach przemysłowych. Ponadto zostaną również przekazane trzy projekty badawcze w zakresie całkowitej zawartości herbicydów i cyfrowej gospodarki rolnej Bayera. W zamian firma Bayer otrzyma licencję zwrotną dla niektórych aplikacji do cyfrowego rolnictwa.

Transakcja obejmuje przeniesienie około 2500 pracowników, w tym około 150 w Niemczech. W ramach umowy BASF zobowiązał się do utrzymywania wszystkich stałych pozycji na podobnych warunkach przez co najmniej trzy lata po zamknięciu transakcji.

- Jesteśmy bardzo wdzięczni naszym pracownikom, którzy od lat odgrywają kluczową rolę w sukcesie tych firm. Dzięki temu silnemu zespołowi jestem pewien, że BASF będzie w stanie osiągnąć dalsze innowacje i wzrost w tych przedsiębiorstwach - powiedział Baumann.

Bayer kontynuuje staranną współpracę z odpowiednimi władzami w celu zamknięcia planowanego nabycia Monsanto w drugim kwartale 2018 r. .

Bayer będzie nadal posiadać, obsługiwać i utrzymywać te firmy do momentu zakończenia tego zbycia. Po zamknięciu proponowanego przejęcia Monsanto, Bayer pozostanie aktywny w tych samych obszarach w wyniku programów, produktów i ofert, które nabywa od Monsanto.

Podstawowa cena zakupu w wysokości 1,7 miliarda euro przed opodatkowaniem będzie podlegać zwyczajowym korektom w momencie zamknięcia. Bayer wykorzysta wpływy z ogłoszonej sprzedaży po opodatkowaniu i korektach w celu częściowego refinansowania planowanego nabycia Monsanto.