Zdaniem Antoine Bernet, Country Division Head Poland, Baltics, Czech Republic, Slovakia at Bayer Crop Science odpowiedzią na aktualne wyzwania w rolnictwie jest promowany od lat przez firmę model rolnictwa zrównoważonego.

Rolnictwo zrównoważone to kompromis łączący oczekiwania zarówno konsumentów jak i rolników. Model, godzący także spory pomiędzy politykami ustanawiającymi przepisy w UE, a rolnikami, którzy muszą te prawa realizować w swoich gospodarstwach.

Dlaczego bardzo ważne szczególnie teraz jest zrównoważone rolnictwo?

- Za 25 lat będziemy mieć 10 miliardów mieszkańców, którzy potrzebować będą żywności. Równocześnie będziemy mieć mniej zasobów naturalnych, a zmiany klimatu, coraz częściej ograniczać będą plony roślin uprawnych. Mamy też więcej emisji gazów cieplarnianych, które musimy ograniczać i w związku z tym rolnicy muszą produkować więcej mając do tego mniej zasobów i to jest problem przed którym obecnie stoimy. Aktualnie dodatkowo dochodzi nowe środowisko geopolityczne. Mamy wojnę na Ukrainie, która powoduje, że presja jest większa niż kiedykolwiek – mówił podczas debaty Antoine Bernet.

Zdaniem Berneta w obecnej sytuacji szczególnego znaczenie odgrywa zrównoważone rolnictwo. Aby takie rolnictwo mogło sprawnie funkcjonować należy inwestować w badania i rozwój oraz trzeba uwolnić innowacje, które rynek dostarcza i następnie nauczyć rolników z nich korzystać.

Czytaj więcej na farmer.pl