Analiza gleby - jakie ceny?www.sadyogrody.pl - 07 stycznia 2022 11:05


Ceny nawozów biją rekordy. Aby racjonalnie podejść do kwestii  nawożenia konieczne jest wykonanie analizy gleby. Ile kosztuje badanie?

Ceny we wszystkich okręgowych stacjach chemiczno-rolniczych ceny są takie same i reguluje je rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Podane ceny są cenami brutto. 

Gleby pod uprawy rolnicze i sadownicze – cena w zł/próbkę:

Makroelementy (pH, P2O5, K2O, Mg) 13,12
Mikroelementy (Cu, Fe, Mn, Zn) 34,99
Mikroelementy (B, Cu, Fe, Mn, Zn) 52,48
Skład granulometryczny 46,86
Skład granulometryczny (w przypadku ozn. makro- lub mikroelementów) 37,49
Substancja organiczna met. Tiurina 40,61
Substancja organiczna met. Tiurina (w przypadku ozn. makro- lub mikro-) 34,36
Substancja organiczna met. wagową 59,36
Substancja organiczna met. wagową (w przypadku ozn. makro- lub mikro-) 49,99
Azot mineralny (0-60) – 2 próbki 28,12
Azot mineralny (0-90) – 3 próbki 42,48
Azot ogólny 84,35
Azot ogólny (w przypadku ozn. makro- lub mikroelementów) 74,98

W prywatnych firmach zwykle badanie gleby jest nieco wyższe. Ceny ustalane są indywidualnie - zazwyczaj biorąc pod uwagę wybrany pakiet. 

Ceny nawozów w styczniu. Aktualny cennik od Anwil

Pobranie próbki gleby 

Pobranie próbki gleby można wykonać samemu, jednak często producenci zlecają je stacji agrotechnicznej. 

Cennik laboratorium OSChR:

Pobranie próbki – warstwa wierzchnia 18,75
Pobranie próbki – warstwa orna + podglebie (2 próbki) 37,49

Biorąc  pod uwagę wysokie ceny nawozów wykonanie analizy gleby staje się koniecznością żeby przekonać się jakich składników pokarmowych brakuje.