11 odmian roślin sadowniczych w Krajowym rejestrzewww.sadyogrody.pl/ COBORU - 02 marca 2022 18:13


24 lutego 2022 roku odbyło się posiedzenie Komisji Wewnętrznej ds. Rejestracji Odmian Roślin Uprawnych wpisywanych do Krajowego rejestru bez wymogu badań WGO. Komisja pozytywnie zaopiniowała zamiar wpisania do Krajowego rejestru 11 odmian roślin sadowniczych.

Na podstawie ustaleń Komisji Dyrektor COBORU podjął decyzje o wydaniu stosownych postanowień o zamiarze wpisania do Krajowego rejestru następujących odmian:

Odmiany roślin sadowniczych

ROŚLINY SADOWNICZE – SADOWNICZA LISTA A

Jabłoń domowa
Early Szampion (d. J-2003-11) – odmiana letnia, owoce dojrzewają w końcu sierpnia lub na początku września; Zgłaszający: Instytut Ogrodnictwa - Państwowy Instytut Badawczy, Skierniewice, P
Viktored (d. AJ-2) – odmiana zimowa, owoce dojrzewają w ostatniej dekadzie września lub na początku października; Zgłaszający: Gospodarstwo Szkółkarskie Andrzej i Szymon Nowakowscy, Żdżary, PL

Malina właściwa
Jantar (d. NR126107) – odmiana o wczesnym do średniego terminie dojrzewania owoców, powtarzająca owocowanie; Zgłaszający: Niwa Hodowla Roślin Jagodowych sp. z o.o., Brzezna, PL

Orzech włoski
Zygmunt (d. U 02) – odmiana o owocach późno dojrzewających; Zgłaszający: Anna Jankowska, Urzejowice, PL

Śliwa domowa
Jovita (d. SL 706) – odmiana późna, owoce dojrzewają w pierwszej lub w drugiej dekadzie września; Zgłaszający: Instytut Ogrodnictwa - Państwowy Instytut Badawczy, Skierniewice, PL

Truskawka
Fibion (d. TG-08014) – odmiana niepowtarzająca owocowania o wczesnym terminie dojrzewania owoców; Zgłaszający: Instytut Ogrodnictwa - Państwowy Instytut Badawczy, Skierniewice, PL

Holy (d. HP 1464.3) – odmiana niepowtarzająca owocowania, o wczesnym terminie dojrzewania owoców; Zgłaszający: HORTPLANT Jerzy Dominikowski, Lisowola, PL

Hornet (d. HP/P 1313.5) – odmiana powtarzająca owocowanie, o wczesnym terminie dojrzewania owoców; Zgłaszający: HORTPLANT Jerzy Dominikowski, Lisowola, PL

Hossa (d. HP/P 1301.3) – odmiana powtarzająca owocowanie, o wczesnym terminie dojrzewana owoców; Zgłaszający: HORTPLANT Jerzy Dominikowski, Lisowola, PL

ROŚLINY SADOWNICZE – SADOWNICZA LISTA B

Grusza domowa
Noiabrskaia – odmiana zimowa, owoce dojrzewają od końca września do połowy października; Zgłaszający: Tadeusz Pagacz, Biała Rządowa, PL

Jabłoń domowa
Idaredest – odmiana zimowa, owoce dojrzewają w końcu września lub na początku października; Zgłaszający: Ryszard Nowakowski, Lewiczyn, PL

Jak informuje COBORU, w tym samym dniu odbyło się też posiedzenie Komisji Wewnętrznej ds. przyznawania wyłącznego prawa do odmian w zakresie roślin ozdobnych i sadowniczych. Komisja pozytywnie zaopiniowała zamierzenia przyznania wyłącznego prawa hodowcom dwunastu odmian roślin sadowniczych (dotyczące pięciu odmian truskawki, dwóch odmian jabłoni domowej oraz po jednej odmianie aronii czarnej, maliny właściwej, orzecha włoskiego, śliwy domowej i świdośliwy olcholistnej). Dyrektor COBORU przychylił się do opinii komisji.