Powstanie nowy "program dla szkół" promujący zdrowie żywienie

Autor: www.sadyogrody.pl/MRiRW 26 stycznia 2017 12:38

Powstanie nowy "program dla szkół" promujący zdrowie żywienie fot. shutterstock

Nowe podejście do promocji zdrowego żywienia w zakresie spożycia owoców i warzyw oraz mleka. Budżet "Programu dla szkół" to ponad 21 mln euro środków unijnych i 340 mln złotych z budżetu krajowego.

Program dla szkół” ma promować wśród dzieci zdrową dietę bogatą w owoce, warzywa i mleko poprzez finansowanie:

- dostaw owoców i warzyw oraz mleka,

- wspierających działań edukacyjnych,

- określonych kosztów związanych m.in. z promocją, monitoringiem i oceną.

Główne zasady programu w danym kraju określone będą w Strategii krajowej obejmującej perspektywę 6 kolejnych lat szkolnych (2017/2018-2022/2023).

Budżet programu w UE wynosi 250 mln EUR na rok szkolny, z czego:

- 150 mln EUR na komponent owocowo-warzywny,

- 100 mln EUR na komponent mleczny.

Gwarantowana alokacja dla Polski na rok szkolny to:

- 11,640 mln EUR -- owoce i warzywa (6. budżet wśród krajów UE),

- 20,205 mln EUR – mleko (3. budżet wśród krajów UE).

Planowane dofinansowanie z budżetu krajowego - 340 mln zł na rok szkolny.

Produkty udostępniane w ramach programu zostaną określone przez państwo członkowskie w Strategii krajowej. Priorytetowo dzieci powinny otrzymywać świeże owoce i warzywa i/lub mleko spożywcze.

Państwa członkowskie, mając na celu zapewnienie skuteczności programu, zobowiązane są do organizacji obowiązkowych wspierających działań edukacyjnych w ramach programu. Działania te mogą obejmować aktywności mające za zadanie m.in.:

- edukowanie na temat zdrowych nawyków żywieniowych oraz właściwej diety, bogatej w owoce i warzywa oraz mleko,

- przybliżenie dzieciom tematyki związanej z rolnictwem, w tym zapoznanie ich z różnorodnymi produktami i ich pochodzeniem.

Państwa członkowskie zobowiązane są do prowadzenia działań promujących Program.

Program podlegał będzie regularnemu monitoringowi oraz ocenie skuteczności w odniesieniu do założonych celów prowadzonych przez państwa członkowskie.

Prace nad przygotowaniem do uruchomienia nowego programu prowadzone przez MRiRW z udziałem ARR rozpoczęły się w listopadzie 2016 r. W dalszej kolejności planowane są spotkania robocze oraz konsultacje z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej, odpowiedzialnymi za przygotowanie odpowiednio: wykazu produktów owocowo-warzywnych i produktów mlecznych zalecanych do objęcia programem oraz założeń do realizacji działań edukacyjnych w szkołach uczestniczących w programie.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

Z INNEJ SKRZYNKI

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM