Lublin: kolejne obszary zagrożone wystąpieniem zgnilca amerykańskiego pszczółwww.sadyogrody.pl/ lublin112.pl - 18 października 2018 12:19


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublinie określił obszar zapowietrzony wystąpieniem zgnilca amerykańskiego pszczół. Obejmuje on miejscowości na terenie gmin: Niemce, Jastków, Wólka, a także część Lublina - podaje lublin112.pl.

Obszar zapowietrzony obejmuje:

– obszar miasta Lublin ograniczony w następujący sposób: – wzdłuż drogi nr 82 ulicą Turystyczną, Mełgiewską, Aleją Tysiąclecia dalej Aleją Solidarności do skrzyżowania z ulicą Poligonową, następnie wzdłuż drogi nr 809 do skrzyżowania ulicy Bohaterów Września z ulicą Dębina.
– w gminie Niemce miejscowości w granicach administracyjnych: – Kolonia Bystrzyca, Niemce, Rudka Kozłowiecka, Nasutów, Majdan Krasieniński;
– w gminie Jastków miejscowości w granicach administracyjnych: – Smugi, Marysin;
– w gminie Wólka miejscowości w granicach administracyjnych: – Sobianowice, Turka, Długie, Jakubowice Murowane, Wólka.

Prezydent Miasta Lublin oraz Wójtowie Gmin: Niemce, Jastków i Wólka zobowiązani są do oznakowania obszaru zapowietrzonego poprzez ustawienie tablic ostrzegawczych z trwałym i widocznym napisem „Uwaga! Zgnilec amerykański pszczół. Obszar zapowietrzony”.

Więcej czytaj: lublin112.pl.