Jak skutecznie zwalczyć barszcz Sosnowskiego?

Autor: www.sadyogrody.pl/pr 01 lipca 2015 14:24

Jak skutecznie zwalczyć barszcz Sosnowskiego? www.shutterstock.com

Szkodliwość barszczu Sosnowskiego wynika z ich właściwości parzących i alergizujących stanowiących zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Zasadniczymi trudnościami w zwalczaniu tej rośliny jest jej wysoki współczynnik rozmnażania, odporność na wiele herbicydów oraz potrzeba wieloletniego i dokładnego stosowania zabiegów niszczących na obszarze jej występowania.

Jedna roślina wytwarza przeciętnie rocznie 20 000 sztuk nasion. W wielu przypadkach liczba ta jest dwukrotnie większa. Nasiona te zalegają w glebie i zachowują zdolność kiełkowania do 5 lat. Oznacza to, iż aby uzyskać pełny sukces w zwalczaniu barszczu na danym terenie, działania eliminujące tą roślinę muszą być realizowanie corocznie nieprzerwanie przez 5 lat.

W praktyce stosuje się dwa sposoby zwalczania barszczu Sosnowskiego - chemiczny poprzez stosowanie herbicydów i mechaniczny poprzez wykopywanie korzeni, lub 4 krotne koszenie w ciągu roku nieprzerwanie przez 12 lat.

Zabiegi herbicydowe można stosować na terenach nie objętych ochroną. Mechaniczne zabiegi niszczące zalecane są na obszarach chronionych, jak parki narodowe, strefy ochronne, obrzeża cieków wodnych, obszary Natura 2000, itp. Nad brzegami cieków wodnych oraz na terenach chronionych należy stosować koszenie mechaniczne lub ucinanie korzenia ostrą łopatą 10 cm poniżej poziomu gruntu.

Badania wykazały, iż spośród herbicydów najbardziej skuteczny w zwalczaniu barszczu okazała się mieszanka herbicydowa Chikara 25 WG (200 gramów/ha) + Roundup Ultra 360 SL (3,5 litra/ha). Chikara 25 WG posiada grupę czynną flazasulfuron, zaś Roundup Ultra 360 SL glifosat.

Dla skutecznego zniszczenia herbicydami roślin barszczu nieodzowne jest ich stosowanie od połowy kwietnia do początku września co 6 tygodni, czyli 4-krotnie w okresie wegetacyjnym, nieprzerwanie przez 5 lat. Wynika to z faktu, iż od ostatniego oprysku wyrastają nowe rośliny z zapasu nasion barszczu znajdujących się w glebie.

W pierwszej kolejności rośliny barszczu powinny być zwalczane w miejscach licznego przebywania ludności, a także nad brzegami ścieków wodnych, gdyż nasiona barszczu rozsiewne są głównie przez płynąca wodę. W mniejszym stopniu nasiona rozsiewane są przez wiatr.

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie wraz z partnerami – Małopolską Izbą Rolniczą i Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (zakład Doświadczalny Grodkowice) od kwietnia 2014 roku realizuje na terenie 31 gmin projekt „Środowisko bez Barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowskyi Manden.)”.

Projekt ten korzysta z dofinansowania w kwocie (3 228 985 zł) pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest inwentaryzacja, monitoring, zniszczenie i wyeliminowanie roślin barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowskyi Manden.). Obecnie ukończony został etap IV zwalczania i trwają przygotowania do etapu V.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

Z INNEJ SKRZYNKI

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM