Spadły ceny młodych ziemniaków na rynkach hurtowych. Wzrosła podaż

Autor: www.sadyogrody.pl/ IERiGŻ 26 lipca 2016 13:18

Spadły ceny młodych ziemniaków na rynkach hurtowych. Wzrosła podaż fot. shutterstock

W 2016 roku, według wstępnych szacunków NEPG (Stowarzyszenie Producentów Ziemniaków Europy Północno- Zachodniej) areał uprawy ziemniaków jadalnych, bez sadzeniaków i ziemniaków skrobiowych, w UE-5 (Niemcy, Francja, Belgia, Holandia i Wielka Brytania) wynosi 552,9 tys. ha i jest o 4,9 proc. większy niż w ubiegłym roku - informują eksperci IERiGŻ.

W ostatnim okresie w Europie Zachodniej były dosyć obfite opady deszczu, co w połączeniu z wysoką temperaturą, przekraczającą 30 stopni Celsjusza, skutkowało pojawieniem się na plantacjach zarazy ziemniaczanej oraz innych chorób. Skutkuje to koniecznością wykonywania dodatkowych zabiegów ochronnych, co wpływa na wzrost kosztów uprawy.

Wprawdzie plantacje ziemniaków obecnie nie są w najlepszej kondycji, ale jeśli warunki pogodowe w okresie lipiec-wrzesień będą korzystne dla wegetacji, uzyskanie plonów na ubiegłorocznym poziomie (ok. 480 dt/ha) jest realne. Jeśli wziąć pod uwagę przewidywane plony wynikające z wieloletniego 
trendu (492 dt/ha), wówczas zbiory ziemniaków jadalnych w UE-5 mogą wynieść 27,2 mln ton, wobec 25,1 mln ton w 2015 r. i 28,5 ton dwa lat wcześniej.

We Francji areał uprawy ziemniaków jadalnych wynosi 125,3 tys. ha i jest o 5,3 proc.  większy niż w 2015 r. W ubiegłym roku plony w tym kraju wyniosły 440 dt/ha, wobec rekordowych 500 dt/ha w 2014 r. W roku bieżącym wysokość plonu wynikająca z trendu jest szacowana na 464 dt/ha, który może dać zbiory wynoszące 5,81 mln ton, drugie co do wielkości w ostatnich kilkunastu latach.

W Holandii areał uprawy ziemniaków ogółem wynosi 157 tys. ha i jest o 1,3 proc.  większy niż w roku ubiegłym. Wzrosła powierzchnia uprawianych ziemniaków jadalnych o 1,3 proc.  (do 72,7 tys. ha) i skrobiowych o 0,3 proc.  (do 43,0 tys. ha), a obniżyła sadzeniaków o 1,3 proc.  (do 41,3 tys. ha). Ceny ziemniaków do przetwórstwa z ubiegłorocznych zbiorów z przeznaczeniem na frytki w końcu czerwca wynosiły 220-240 euro/t i były o przynajmniej o kilkanaście procent niższe niż 2-3 tygodnie wcześniej, 
ale o ok. 60-70% wyższe w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

W Niemczech szacowany jest 3 proc. wzrost areału uprawy ziemniaków jadalnych do 165,3 tys. ha. Podobnie jak i w innych krajach Europy Zachodniej problemem są warunki sprzyjające rozwojowi zarazy ziemniaka, zwłaszcza w południowej części kraju. Ceny ziemniaków młodych na rynku niemieckim w końcu czerwca były jeszcze bardzo wysokie i wahały się ok. 590 euro/t. W porównaniu 
z analogicznym okresem 2015 r. oznacza to 25 proc. wzrost, a w odniesieniu do okresu sprzed dwóch lat był to poziom wyższy o 131 proc. Ceny ziemniaków z ubiegłorocznych zbiorów do przetwórstwa na frytki i chipsy mieściły się w przedziale 220-260 euro/t.

W Belgii ceny ziemniaków do przetwórstwa w ostatnim miesiącu obniżyły się z 200 do 125 euro/t. Spadek ten wiąże się ze zwiększeniem areału ich uprawy o kilkanaście procent i spodziewanym znaczącym wzrostem zbiorów. Okazało się również, że zapasy ziemniaków są wystarczające, by producentom frytek i chipsów zapewnić surowiec do pierwszych dostaw z tegorocznych zbiorów.

W Polsce ostatnie tygodnie przyniosły znaczący spadek cen młodych ziemniaków na rynkach hurtowych, gdyż znacząco wzrosła ich podaż. Ceny płacone producentom (w tzw. dużym hurcie) w końcu czerwca, zależnie od regionu kraju i ilości, były na poziomie 0,40 – 0,80 zł/kg, co porównaniu z okresem sprzed dwóch tygodni oznaczało spadek średniej ceny o 50 proc. W porównaniu z pięcioma poprzednimi sezonami tylko w 2012 roku średnia cena w tym okresie była niższa (ok. 0,40 zł/kg). Średni poziom cen ziemniaków z ubiegłorocznych zbiorów w ostatnim tygodniu czerwca na rynkach hurtowych wyniósł 0,80 zł/kg, wobec 1,27 zł/kg w końcu maja.

WIĘCEJ NA TEMAT

WARZYWA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM