Rynek ziemniaków - raport IERiGŻ

Autor: www.sadyogrody.pl/ IERiGŻ 20 czerwca 2017 11:09

Rynek ziemniaków - raport IERiGŻ fot. shutterstock

Według szacunków NEPG (Stowarzyszenie Producentów Ziemniaków Europy Północno-Zachodniej), obejmującego: Niemcy, Francję, Holandię, Wielką Brytanię i Belgię, areał uprawy ziemniaków jadalnych (bez sadzeniaków i skrobiowych) w tych krajach wyniesie w 2017 r. 572,5 tys. ha i będzie o 3,6% (o 20 tys. ha) większy niż w 2016 r., w odniesieniu do średniej z ostatnich pięciu lat będzie to wzrost o 7,2% - informują analitycy IERiGŻ w raporcie.Przy ostrożnych szacunkach plonów na poziomie 479 dt/ha (średnia z ostatnich pięciu lat), przewidywane zbiory ziemniaków w UE-5 mogą wynieść 27,4 mln ton, tj. o 11,6% więcej. Największy wzrost produkcji ziemniaków jest przewidywany w Belgii (o 22%), we Francji (o 16,5%) i w Holandii (o 15%), a nieco mniejszy w Niemczech (o 5%) i Wielkiej Brytanii (o 4%). Szacunki zbiorów na tym etapie wegetacji (w niektórych krajach trwa jeszcze sadzenie ziemniaków) mogą być obarczone dużym błędem z uwagi na dużą zależność plonów od warunków pogodowych w późniejszym okresie wegetacji, w tym zwłaszcza od wystarczającej ilości wody w glebie.

Jak informują eksperci IERiGŻ  z uwagi na utrzymującą się wysoką dynamikę produkcji i eksportu przetworów spożywczych z ziemniaków (głównie frytek), oczekuje się znaczącego wzrostu zapotrzebowanie na ziemniaki do przetwórstwa. W Belgii, która w UE jest największym producentem przetworów spożywczych z ziemniaków, przemysł ziemniaczany przetworzył w 2016 r. 4,4 mln ton surowca, tj. o 11 procent więcej niż rok wcześniej.

W innych krajach NEPG popyt na ziemniaki do przetwórstwa również systematycznie rośnie. Tak więc, mimo spodziewanego dużego wzrostu produkcji, ceny ziemniaków do przetwórstwa w Europie Zachodniej mogą być w 2017 r. relatywnie wysokie. Ceny ziemniaków z ubiegłorocznych zbiorów na zachodnioeuropejskich rynkach są dosyć stabilne. W ofercie wolnorynkowej ceny ziemniaków Bintje, najpopularniejszej odmiany w Belgii, od dwóch miesięcy oscylują ok. 200 euro/t. W Holandii ceny ziemniaków do przetwórstwa w ciągu ostatniego miesiąca nie uległy zmianom, natomiast nieznacznie podrożały bulwy z przeznaczeniem na eksport.

W pierwszym tygodniu maja ceny ziemniaków na frytki odmian Innovator i Fontane na rynku holenderskim wynosiły 210-240, a przeznaczone na eksport 240-280 euro/t. We Francji ceny ziemniaków do przetwórstwa są stabilne i wynoszą 210-225 euro/t, bowiem większość dostaw dla przemysłu ziemniaczanego dotyczy transakcji na podstawie wcześniej zawartych kontraktów. W końcu sezonu większe znaczenie mogą mieć zakupy na tzw. wolnym rynku, ale nie powinno to wpłynąć istotnie na zmiany cen ziemniaków w tym okresie. Ziemniaki jadalne najbardziej popularnych, tańszych odmian, w zależności od wielkości bulw i wielkości opakowania w pierwszych dniach maja kosztowały od 285 do 360 EUR/t i były o od kilkunastu do kilkudziesięciu procent droższe niż przed rokiem.

Ziemniaki typu premium (odmiany Agata i Charlotta) w opakowaniach 12,5 i 2,5 kg były nieznacznie tańsze niż na początku kwietnia i kosztowały 560 -720 euro/t, tj. o 5-7% mniej niż roku poprzednim.

Jak informuje IERiGŻ w Niemczech kwietniowe przymrozki wyrządziły dosyć duże szkody w uprawach ziemniaków bardzo wczesnych i opóźniły prace przy nasadzeniach na główny, jesienny zbiór. Sytuacja ta nie spowodowała zmian cen ziemniaków do przetwórstwa, które w końcu kwietnia w obrocie wolnorynkowym, w zależności od gatunku, wielkości bulw i regionu, wahały się w granicach 195-230 euro/t. Ceny ziemniaków jadalnych wzrosły w tym ok okresie o 5-10 euro do 215-230 euro/t. Natomiast ceny, sprowadzanych z Egiptu i z Hiszpanii ziemniaków wczesnych w końcu kwietnia wyniosły ok. 480 euro/t, ale przy tym poziomie zainteresowanie kupujących było relatywnie niewielkie.

WIĘCEJ NA TEMAT

WARZYWA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM