Rośnie zainteresowanie produkcją szparagów. A jak z opłacalnością?

Autor: www.sadyogrody.pl 11 marca 2015 10:25

Rośnie zainteresowanie produkcją szparagów. A jak z opłacalnością? www.shutterstock.com

W Polsce produkuje się szparagi ze względu na duże możliwości eksportowe. Obecnie wzrasta również spożycie tego gatunku w kraju. Szparagi uprawiane są na powierzchni około 2 tys. hektarów.

Produkcja szparagów jest pracochłonna i wiąże się z wysokimi kosztami rozpoczęcia uprawy. W pierwszym roku trwa przygotowanie materiału nasadzeniowego, czyli karp oraz właściwego stanowiska. Dwa lata zajmuje pielęgnacja plantacji, natomiast dopiero w trzecim roku rozpoczyna się 10-letni okres plonowania. Szparagarnię likwiduje się po 12-13 latach od założenia, gdyż dalsze jej prowadzenie (ze względu na jakość plonu) jest nieopłacalne.

Plantacje szparagów należy zakładać na terenach dobrze nasłonecznionych oraz osłoniętych od silnych wiatrów. Karpy znajdujące się w ziemi dobrze znoszą niskie temperatury, jedynie przy mroźnych oraz bezśnieżnych zimach istnieje ryzyko uszkodzeń. Najlepsze są gleby piaszczysto-gliniaste, przepuszczalne, zasobne w próchnicę oraz szybko nagrzewające się wiosną. Odczyn gleby powinien być zbliżony do obojętnego (pH 6,2-7,0).

Przed założeniem szparagarni wskazane jest głębokie przyoranie obornika lub innych nawozów organicznych w ilości 60-100 t/ha. Nawożenie mineralne należy ustalić na podstawie analizy chemicznej gleby. Orientacyjne dawki to: 100-200 kg/ha P2O5, 150-250 kg/ha K2O, 60-100 kg/ha MgO. Plantacji nie należy nie należy zakładać na stanowiskach, gdzie wcześniej rosły szparagi, z uwagi na możliwość porażenia przez grzyb Fusarium spp.

Znane są dwie metody produkcji szparagów – na bielone i zielone wypustki. Bielone szparagi pozyskuje się poprzez usypanie wałów ziemi nad rzędami roślin (ograniczając dostęp światła). Należy je zbierać zanim przebiją powierzchnię ziemi. Natomiast przy produkcji zielonych wypustek nie stosuje się obsypywania wałów, gdyż wycina się je nad powierzchnią ziemi. Sposób ten jest łatwiejszy oraz mniej pracochłonny.

Plantacje szparagów są zakładane przeważnie z rocznych karp, które należy wysadzać na w pierwszej lub drugiej dekadzie kwietnia. Odległość między karpami w rzędach powinna wynosić 33-40 cm, natomiast pomiędzy rzędami 170-190 cm. Podczas sadzenia należy zwrócić uwagę aby pąki były zwrócone w jednym kierunku – wzdłuż osi rzędu. W celu przyspieszenia zbiorów zaleca się (na początku kwietnia) okrywanie wałów przezroczysta folią polietylenową. Wzrost temperatury gleby przyspiesza plonowanie o 6-10 dni oraz zwiększa plon.

W trakcie produkcji należy usuwać zaschnięte pędy asymilacyjne oraz spulchniać międzyrzędzia. Szparagi są bardzo wrażliwe na zachwaszczenie. Ważne jest również odpowiednie nawadnianie w okresie suszy. Do najgroźniejszych chorób występujących na plantacjach szparagów zalicza się: zgniliznę korzeni i podstaw pędów (fuzarioza), rdzę szparagową, szarą pleśń oraz purpurowa plamistość pędów szparaga. Natomiast szkodniki – trzepa szparagówka, śmietki, wciornastki, rolnice i pędraki.         

Średni plon wynosi około 3-6 t/ha, natomiast maksymalny – 12 t/ha w 4-7 rok produkcji. Zbiory szparagów trwają od przełomu kwietnia i maja do około 20 czerwca. Szparagi należy przechowywać w ciemności przez 7-10 dni w temperaturze 1-3°C i wilgotności powietrza 95-100%. Przechowywanie w woreczkach z perforowanej folii dodatkowo przedłuża trwałości w wyższych temperaturach o 3-4 dni. Dłuższe przechowywanie jest niewskazane z uwagi na pogarszający się smak.  

Największe plantacje szparagów zlokalizowane są w województwach – Wielkopolskim,  Dolnośląskim, Opolskim oraz Pomorskim. Wielkość krajowej produkcji szacowana jest na 5 tys. ton. Według danych GUS w 2014 roku eksportowano łączne ponad 3 tys. ton szparagów, z czego ponad 2 tys. ton do Niemiec. Wzrost spożycia tego gatunku w Polsce skutkuje wyższymi cenami szparagów, a tym samym lepszą opłacalnością produkcji. W ubiegłym sezonie na giełdach towarowych za kilogram szparagów płacono 8-19 zł.

Zakładając plantację szparagów należy jednak pamiętać, że jest to produkcja na 12–13 lat i wiąże się z wysokimi nakładami finansowymi. Podstawowym wydatkiem jest zakup materiału nasadzeniowego - karp, których cena waha się od 0,60– 2,00 zł/szt. Na hektarze sadzi się przeważnie około 15-18 tys. karp.

Na zakup specjalistycznego sprzętu można pozyskać fundusze unijne na dofinansowanie inwestycji w ramach PROW 2014-2020 z działań Modernizacja gospodarstw rolnych oraz Restrukturyzacja małych gospodarstw.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

WARZYWA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM