Polska ze znaczącą pozycją na rynku przetwórstwa grzybów w UE

Autor: FAMMU/FAPA z wykorzystaniem FranceAgriMer 18 stycznia 2016 16:09

Polska ze znaczącą pozycją na rynku przetwórstwa grzybów w UE Rynek grzetworzonych grzybów jadalnych; fot. shutterstock.com

Europejska produkcja grzybów w 2013 roku wyniosła 1,166 mln ton (o wartości około 1,5 mld euro). Większość produkowanych grzybów (w ok. 65 proc.) jest kierowana na rynek produktów świeżych, a 35 proc. trafia do przetworzenia. Tylko dwa kraje, tj. Holandia i Polska dostarczają około 50 proc. całej europejskiej produkcji - informuje FAMMU/FAPA.

Pod względem udziału grzybów trafiających do przetwórstwa w całej krajowej produkcji wyróżniają się cztery kraje: Francja (71 proc. krajowej produkcji trafia do przetworzenia), Holandia (59 proc.), Hiszpania (48,5 proc.) oraz Polska (27 proc.).

W 2014 r. w unijnej strukturze produkcji grzybów do przetwórstwa największe udziały miały następujące kraje: Holandia (39 proc.), Francja (18 proc.), Polska (21 proc.), Francja (18 proc.) i Hiszpania (12 proc.). 

W 2014 roku w Europie do sprzedaży trafiło 430,3 tys. ton grzybów konserwowanych (dotyczy to zarówno sprzedaży wewnątrzunijnej, jak i poza UE), z czego 21,6 proc. zostało wyeksportowane do krajów trzecich. Jeśli chodzi o eksport grzybów konserwowanych to w 93,5 proc. były to pieczarki.

Na pierwszej pozycji wśród dostawców konserwowanych grzybów (głównie pieczarek) wśród krajów unijnych znajduje się Holandia. Stąd trafiają one przede wszystkim na rynek niemiecki (26,4 tys. ton) oraz francuski (23,2 tys. ton). Znaczne ilości konserwowanych grzybów eksportuje także Hiszpania.

W 2014 r. wolumen ich sprzedaży zagranicznej wyniósł 35,6 tys. ton, z czego 16,4 tys. ton trafiło do Portugalii, 13,1 tys. ton do Francji i 3,9 tys. ton do Włoch.

Do grona kluczowych eksporterów tej grupy produktów należy zaliczyć także Francję, z wywozem w rozpatrywanym roku sięgającym 34,2 tys. ton, z czego około połowa trafiła na unijny rynek.

Polska plasuje się na czwartej pozycji w Unii z eksportem wynoszącym 18,6 tys. ton (2014 r.), z czego 4,4 tys. ton zostało sprzedane na rynki krajów trzecich.

Polska zajmuje drugą pozycję w strukturze geograficznej wewnątrzunijnego eksportu pieczarek konserwowanych. Udziały największych dostawców tych produktów w 2014 roku wyglądały następująco: Holandia (35 proc.), Polska (21 proc.), Hiszpania (21 proc.), Niemcy (9 proc.) oraz Francja (8 proc.).

Drugim sposobem przetwarzania grzybów jest mrożenie. Eksport grzybów mrożonych w Europie w 2014 r. wynosił 136,5 tys. ton i w większości składał się z pieczarek. Przeważająca większość mrożonych grzybów trafiła na rynek unijny. Do krajów trzecich w rozpatrywanym roku skierowano 27,3 proc. całości eksportu tej grupy produktów.

Liderem w unijnym eksporcie grzybów w postaci mrożonej jest Holandia, z eksportem w 2014 r. sięgającym 56,6 tys. ton. Także Polska eksportuje znaczne ilości mrożonych grzybów (pieczarek). W analizowanym roku wywóz ten wyniósł 17,9 tys. ton.

Do grona liczących się dostawców należy zaliczyć również Belgię. W 2014 r. kraj ten wyeksportował 1,7 tys. ton mrożonych pieczarek i 8,3 tys. ton innych grzybów mrożonych.

Na pierwszym miejscu w gronie unijnych importerów tej grupy artykułów znajdują się natomiast Niemcy z importem mrożonych pieczarek wynoszącym w rozpatrywanym roku 19,95 tys. ton.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

WARZYWA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM