Analitycy: Wzrost cen ziemniaków w Polsce w 2017 r. hamowany wzrostem podaży w innych krajach UE

Autor: Agro Navigator 24 lipca 2017 15:10

Analitycy: Wzrost cen ziemniaków w Polsce w 2017 r. hamowany wzrostem podaży w innych krajach UE fot. shutterstock

- Ceny ziemniaków na rynku krajowym uzależnione są w dużej mierze od wielkości produkcji w Polsce. GUS szacuje, że tegoroczna powierzchnia upraw ziemniaków będzie o 3% wyższa r/r (320 tys. ha). KE w raporcie Mars Bulletin szacuje plony ziemniaków w Polsce na poziomie 5,4% niższym r/r i o 1,9% niższym wobec średniej z ostatnich 5 sezonów. Oznaczałoby to spadek zbiorów ziemniaków w kraju o 2,8% r/r wobec aż 41% wzrostu w 2016 r. i wsparcie dla wzrostu cen ziemniaków r/r w 2017 r. - wynika z analizy Agro Navigator przygotowanej przez PKO Bank Polski.

- Jednocześnie w kierunku spadku cen mogą oddziaływać dobre wyniki produkcyjne ziemniaków w pozostałych krajach Unii Europejskiej. KE oczekuje, że plony ziemniaków średnio w UE-28 wzrosną o 1,3% r/r i o 2,7% wobec średniej pięcioletniej. Szczególnie silnego odbicia oczekuje się we Francji (+16%), po ubiegłorocznym spadku (-5,9% r/r) wywołanym suszą. NEPG (North-Western European Potato Growers) ocenia, że powierzchnia ziemniaków w krajach Europy północno-zachodniej (Belgia, Francja, Niemcy, Holandia, Wlk. Brytania), które odpowiadają za 55% produkcji w UE-28 (dane dla 2016 r. za Eurostat), wzrośnie o 4,6% r/r (wg Eurostat o 1,6% r/r). Sprawi to, że zbiory w tych krajach zwiększyć się mogą łącznie o 36% r/r. Niemniej, szacunki te mają charakter wstępny i ze względu na odległy termin zbiorów mogą różnić się od ostatecznych wyników - wynika z analizy Agro Navigator przygotowanej przez PKO Bank Polski.

Zdaniem analityków ceny ziemniaków na krajowym rynku silnie wzrosły. Przyczyną mogły być szybko malejące zapasy ziemniaków skutkujące mniejszym wolumenem bulw kierowanych do skupu (por. wykres), a także wyższe ceny ziemniaków na rynkach zagranicznych.

Wg danych GUS ziemniaki w skupie pozostają droższe niż rok wcześniej (+10% r/r w maju 2017 r.), jednak ceny na targowiskach i w spółdzielniach ogrodniczych są niższe r/r. Biorąc pod uwagę niską bazę, a także możliwy spadek zbiorów, mający decydujący wpływ na ceny w kraju, można oczekiwać wzrostów cen ziemniaków r/r w 2017 r.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

WARZYWA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM