Zainwestuj w produkcję cydru w gospodarstwie sadowniczym

Autor: Józef Przybysz, www.sadyogrody.pl 21 października 2015 09:12

Zainwestuj w produkcję cydru w gospodarstwie sadowniczym Uruchomienie produkcji cydru oznacza działalność gospodarczą; fot. shutterstock

Teoretycznie wystarczy mieć sad, budynki i linię technologiczną, żeby ruszyć z produkcją cydru. W praktyce nie jest to takie łatwe. Na przeszkodzie do sukcesu stają przepisy, urzędy, limity i, jak to zwykle w życiu – pieniądze. Jak to wszystko pokonać?

Produkcję cydru umożliwiła sadownikom "Ustawa o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina", która weszła w życie w 2011 roku. Na jej podstawie właściciele przynajmniej 1 ha sadu mogą produkować cydr z własnych jabłek, a jeśli ograniczą produkcję do 10 tys. litrów rocznie, mogą korzystać ze specjalnych ułatwień. Mimo wszystko uruchomienie produkcji cydru oznacza działalność gospodarczą. Tego przeskoczyć się nie da.

Wpisy, wnioski i urzędy

Aby rozpocząć produkcję cydru należy uzyskać wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich. Wpis taki może uzyskać tylko sadownik, który nie zalega z należnościami wobec KRUS, albo Skarbu Państwa. Działalność należy też zgłosić do urzędu skarbowego. Później trzeba zarejestrować zakład przetwórczy u Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Dla producentów jabłek korzystających z limitu 10 tys. litrów rocznie ustawa wprowadza ułatwienia. Przedsiębiorca jest zwolniony z obowiązku posiadania planu zakładu z zaznaczonymi pomieszczeniami produkcyjnymi, liniami technologicznymi, drogami przemieszczania surowców i produktów gotowych, stanowiskami pracy oraz pomieszczeniami magazynowymi, socjalnymi i sanitarnymi. Nie musi mieć własnego laboratorium do analiz wyrabianego i rozlewanego alkoholu. Musi jedynie mieć opracowany w formie pisemnej i wdrożony system kontroli wewnętrznej, określający częstotliwość i sposób pobierania próbek do badań jakości, metody przeprowadzania badań, sposób postępowania z wyrobami niejakościowymi, zabezpieczanie i usuwanie odpadów. W zakładzie musi też być wyznaczona osoba odpowiedzialna za kontrolę jakości.

Ustawa zwalnia również z obowiązku uzyskiwania zaświadczeń o spełnianiu przez obiekty budowlane i urządzenia techniczne używane do produkcji cydru wymogów zawartych w przepisach przeciwpożarowych, sanitarnych i o ochronie środowiska. Warto jednak wypytać o wszystko w lokalnym Sanepidzie, u Powiatowego Komendanta Straży Pożarnej, w powiatowym wydziale ochrony środowiska, żeby być pewnym.

Akcyza, banderola, skład podatkowy = Urząd Celny

Cydr jest wyrobem winiarskim i jak każdy alkohol jest obłożony akcyzą. Sprawy związane z podatkiem akcyzowym są w kompetencji Urzędu Celnego. Wysokość akcyzy zależy od procentów – za hektolitr cydru o mocy do 4,5 proc. trzeba zapłacić 97 zł, za hektolitr cydru o większej mocy – 158 zł. Żeby płacić akcyzę, trzeba mieć skład podatkowy, ale cydrownicy omijają ten problem korzystając z możliwości płacenia podatku akcyzowego w systemie przedpłaty z pominięciem składu podatkowego. Przedpłatę wylicza się mnożąc ilość planowanego cydru przez wysokość akcyzy. Przed rozpoczęciem produkcji warto zasięgnąć języka w lokalnym Urzędzie Celnym.

Z powodu wysokości akcyzy warto pilnować procesu fermentacji, aby moc cydru nie przekroczyła 4,5 proc. Ale nie tylko z tego powodu – każda zmiana w tym wypadku powoduje problemy z podatkiem, a więc Urzędem Celnym i Urzędem Skarbowym. Kolejnym problemem jest etykieta - prawo zobowiązuje producenta żywności (alkohol jest uznany za żywność) do etykietowania produktów. Etykieta musi zawierać pełny opis produktu, a więc także procenty. Trudno jest mieć etykiety na każde wahnięcie procentów.

WIĘCEJ NA TEMAT

PRZETWÓRSTWO

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM