W Polsce zarejestrowano już 95 producentów wina z winogron

Autor: www.sadyogrody.pl/www.ijhar-s.gov.pl 19 sierpnia 2015 11:01

W Polsce zarejestrowano już 95 producentów wina z winogron Zarejestrowano 95 producentów wina z winogron / fot.shutterstock.com

Z początkiem sierpnia w całej Unii Europejskiej rozpoczął się kolejny rok gospodarczy produkcji wina. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez ARR, w ewidencji prowadzonej przez prezesa Agencji, w Polsce zostało zarejestrowanych 95 producentów wina (według stanu na dzień 31 lipca 2015 roku).

Rok winiarski (gospodarczy) rozpoczyna się w dniu 1 sierpnia każdego roku i kończy w dniu 31 lipca roku następnego. Podmioty wyrabiające wino z winogron pochodzących z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zamierzające przeznaczyć je do obrotu handlowego podlegają kontroli Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Do zadań IJHARS w ramach nadzoru nad rynkiem wina należy, m.in. sprawdzenie wymagań formalno-prawnych, w tym wdrożenia systemu kontroli wewnętrznej wyrobu i rozlewu wina, a także prawidłowości prowadzenia rejestrów przychodu i rozchodu produktów winiarskich. IJHAR-S sprawuje kontrolę jakości handlowej wina, uwzględniająca wykonanie badań laboratoryjnych próbek produktów winiarskich i sprawdzenie oznakowania wina przeznaczonego do obrotu handlowego, w tym kontrola wina na etapie importu,

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawdza prawidłowości zarówno przeprowadzenia procesów enologicznych, tj. wzbogacania, odkwaszania i słodzenia, jak i usuwania produktów ubocznych powstałych przy wyrobie wina, w przypadku podmiotów wyrabiających powyżej 25 hl wina w roku gospodarczym.

Ponadto, organy IJHARS są właściwe w zakresie zapewnienia procedury certyfikacji wina z określonego rocznika oraz wina z określonej odmiany winorośli, jak również kontrolują zgodność stosowania chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych i określeń tradycyjnych wyrobów winiarskich.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRZETWÓRSTWO

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM