W 2014 r. zmniejszyła się liczba producentów ekologicznych w Polsce

Autor: GIJHARS 16 września 2015 12:26

W 2014 r. zmniejszyła się liczba producentów ekologicznych w Polsce W 2013 roku odnotowano wzrost liczby producentów ekologicznych, zaś w 2014 - spadek/ fot. shutterstock

Według stanu na dzień 31 grudnia liczba producentów ekologicznych w Polsce wynosiła odpowiednio 27 093 w 2013 r. oraz 25 427 w 2014 r. W 2013 r. odnotowano wzrost liczby producentów ekologicznych o 2,7 proc., w porównaniu do 2012 r., a w 2014 r. liczba producentów ekologicznych zmniejszyła się o 6,1 proc., w stosunku do stanu z 2013 r. - wynika z Raportu o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2013-2014.

Zdecydowana większość producentów ekologicznych w Polsce to ekologiczni producenci rolni. W latach 2013–2014 stanowili oni ok. 98 proc. wszystkich producentów. Producenci ekologiczni prowadzący działalność w zakresie: przetwórstwa produktów ekologicznych; wprowadzania na rynek produktów ekologicznych (z wyłączeniem produktów importowanych z państw trzecich); wprowadzania na rynek produktów ekologicznych importowanych z państw trzecich; produkcji wegetatywnego materiału rozmnożeniowego i nasion do celów uprawy; zbioru produktów ze stanu naturalnego, pszczelarstwa; akwakultury i wodorostów morskich - stanowili łącznie tylko ok. 2proc., wszystkich producentów ekologicznych, zarówno w 2013 r., jak też w 2014 r.

W 2014 r. odnotowano spadek liczby producentów ekologicznych w 15 województwach. Największy spadek liczby producentów ekologicznych, w odniesieniu do 2013 r., odnotowano w województwach: małopolskim (-456), podkarpackim (-269) oraz świętokrzyskim (-212). Liczba producentów ekologicznych wzrosła tylko w województwie podlaskim (+30).

W 2013 r. powierzchnia użytków rolnych w okresie konwersji stanowiła 26,4 proc., natomiast powierzchnia użytków rolnych po zakończonym okresie konwersji stanowiła 73,6 proc. łącznej powierzchni ekologicznych użytków rolnych w Polsce.

W 2014 r. łączna powierzchnia ekologicznych użytków rolnych zmniejszyła się o 1,8 proc. (12 067,3 ha) w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost powierzchni użytków rolnych po zakończonym okresie konwersji wyniósł 12,7 proc., natomiast powierzchnia użytków rolnych w okresie konwersji zmalała o 42,4 proc.

W 2013 r. największy odsetek gospodarstw ekologicznych (26,3 proc.) stanowiły gospodarstwa posiadające powierzchnię upraw ekologicznych od 10 do 20 ha. Gospodarstwa największe, powyżej 100 ha upraw ekologicznych, stanowiły 4,4 proc. ogólnej liczby gospodarstw ekologicznych. W 2014 r. największy odsetek gospodarstw ekologicznych (28,2 proc.) stanowiły gospodarstwa o powierzchni upraw ekologicznych od 10 do 20 ha. Gospodarstwa o powierzchni upraw ekologicznych od 5 do 10 ha stanowiły 23,3 proc., natomiast gospodarstwa największe, powyżej 100 ha upraw ekologicznych, stanowiły 4,7 proc. ogólnej liczby gospodarstw ekologicznych. W omawianym okresie gospodarstwa o powierzchni upraw ekologicznych do 5 ha stanowiły odpowiednio 20,3 proc. ogólnej liczby gospodarstw ekologicznych w 2013 r. oraz 16,6 proc.w 2014 r.

W 2013 r. w przetwórstwie ekologicznym największy udział miało przetwórstwo owoców i warzyw – 29,2 proc., innych artykułów rolno-spożywczych (m.in. przypraw, napojów, kakao, czekolady, wyrobów cukierniczych, dań gotowych oraz inne przetworzonych produktów) – 27,9 proc. Udział przetwórstwa
przemiału zbóż wynosił – 23,8 proc. Zdecydowanie mniejszy był udział pozostałych branż: przetwórstwo kawy i herbaty – 6,3 proc., przetwórstwo mięsa – 4,9 proc., przetwórstwo mleka i wyrobu serów – 3,6 proc., oraz produkcja cukru – 1,6 proc. W 2014 r. udział poszczególnych branż w sektorze przetwórstwa ekologicznego kształtował się podobnie. W 2014 r. w porównaniu do 2013 r. zwiększył się udział przetwórstwa owoców i warzyw (o 4,9 p.p.), przetwórstwa mięsa (o 2,1 p.p.). Udział pozostałych branż nieznacznie się zmniejszył. 

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRZETWÓRSTWO

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM