IJHARS skontrolowała jakość handlową owoców i warzyw

Autor: IJHARS 08 kwietnia 2015 13:33

IJHARS skontrolowała jakość handlową owoców i warzyw fot. shutterstock

W IV kwartale 2014 r. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrole w zakresie jakości handlowej m.in. jedno- i wieloskładnikowych mrożonek owocowych i warzywnych, owoców cytrusowych, jabłek, winogron, gruszek i owoców kiwi, a także marchwi i ogórków.

Przeprowadzone kontrole miały na celu sprawdzenie, czy artykuły rolno-spożywcze spełniały wymagania w zakresie jakości handlowej określone w przepisach o jakości handlowej oraz dodatkowe wymagania zadeklarowane przez producenta. W trakcie kontroli sprawdzono trzy podstawowe elementy jakości handlowej, tj. cechy organoleptyczne (m.in. wygląd, smak i zapach, barwę, konsystencję), parametry fizykochemiczne oraz znakowanie produktów żywnościowych.

Kontrole przeprowadzono w 280 podmiotach, w tym u 114 podmiotów zajmujących się obrotem świeżymi owocami i warzywami i 26 producentów przetworów owocowych i warzywnych.

W toku kontroli świeżych owoców i warzyw sprawdzono również ich jakość handlową w zakresie pozostałych wymagań określonych w normach (tj. wymagań minimalnych, wymagań dotyczących dojrzałości, klasyfikacji, wielkości i prezentacji) oraz dokumentację towarzyszącą.

W zakresie cech organoleptycznych odnotowano spadek udziału zakwestionowanych partii w przypadku mrożonych przetworów owocowych i warzywnych o 0,9 p.p. (w porównaniu do wyników kontroli z II kw. 2012 r.). Wykryte nieprawidłowości dotyczyły: niewłaściwego wyglądu (tj. obecności owoców rozdrobnionych oraz zbyt dużej liczby owoców przejrzałych w stosunku do deklaracji producenta) – w przypadku mrożonych przetworów owocowych.

Stwierdzono wzrost udziału liczby partii o niezgodnych z deklaracją parametrach fizykochemicznych w przypadku: mrożonych przetworów owocowych i warzywnych o 4,0 p.p. (w stosunku do wyników
kontroli z II kw. 2012 r.).

W odniesieniu do świeżych owoców i warzyw odnotowano spadek udziału partii zakwestionowanych w zakresie znakowania o 1,1 p.p. (w stosunku do wyników kontroli z II kw. 2014 r.). Wzrósł natomiast odsetek partii z nieprawidłowościami w zakresie wymagań jakościowych o 0,9 p.p. Kontrolowane partie najczęściej kwestionowano w związku z brakiem informacji o kraju pochodzenia lub podaniem błędnej informacji w tym zakresie. Stwierdzane nieprawidłowości dotyczyły także umieszczania niepełnych informacji o produkcie w dokumentacji towarzyszącej lub jej całkowitego braku.


Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRZETWÓRSTWO

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM