Helio zamierza korzystać ze sprzyjających trendów konsumenckich

Autor: www.sadyogrody.pl 31 października 2016 15:38

Helio zamierza korzystać ze sprzyjających trendów konsumenckich fot. shutterstock

W ciągu najbliższego roku Helio S.A. planuje kontynuować realizowaną strategię, w tym oferując produkty w cenach możliwie najkorzystniejszych dla rynku, ale bez uszczerbku dla wdrożonych standardów jakości produkcji, wizerunku marki, a także interesu ekonomicznego Helio - informuje zarząd spółki w raporcie.

- Mimo wystąpienia niesprzyjających czynników, w tym w szczególności wysokich kosztów zakupu surowca i kumulacji problematycznych należności, Helio konsekwentnie realizował założone cele, zaś rekordowe przychody ze sprzedaży są świadectwem poprawnego kierunku rozwoju spółki, a tym samym dobrym prognostykiem na przyszłość - czytamy w raporcie spółki Helio.

Spółka w najbliższym czasie planuje nadal eksploatować i eksplorować sprzyjające trendy konsumenckie, w tym modę na zdrową, naturalną i mało przetworzoną żywność. Dotychczas podjęte działania, wprowadzone nowości i kampanie promocyjne powinny systematycznie niwelować rynkowe niedogodności przyczyniając się do poprawy wyników sprzedażowych Helio S.A. przy zachowaniu racjonalnych z biznesowego punku widzenia marż.

Równocześnie Helio będzie starał się rozszerzać kompetencje produkcyjne, oraz szukać możliwości dodatkowego rozwoju w nowych kategoriach lub grupach asortymentowych o zbieżnej grupie docelowej z dotychczasową. Mimo panujących na rynku trendów popularyzujących bakalie w codziennej, całorocznej diecie, należy jednak pamiętać, że to wciąż przedświąteczny popyt na bakalie jest dla branży głównym generatorem przychodów oraz zysków.

Z czynników zewnętrznych mających wpływ na wyniki Helio S.A. szczególną uwagę należy zwrócić na zmienną sytuację panującą na rynku surowcowym i walutowym. Niestabilna sytuacja w tym zakresie sprawia, że czynniki te wydają się być jednym z czołowych wyzwań na przyszłość. Mimo że spółka ma 
możliwość renegocjowania cen sprzedawanych produktów ze swoimi odbiorcami, dostosowując je do aktualnych warunków rynkowych, jest to proces rozciągnięty w czasie i implikujący okresowy spadek osiąganych przez spółkę marż na sprzedaży.

- Helio konsekwentnie realizuje długoterminową strategię rozwoju organicznego, systematycznie umacniając swoją rynkową pozycję, rozbudowując infrastrukturę produkcyjną oraz zwiększając z roku na rok wartość księgową przedsiębiorstwa. Niezależnie od koncentracji na rozwoju organicznym, nie wyklucza się jednak w dalszej perspektywie możliwości przejęć pozwalających uzyskać wymierne efekty synergii. Ewentualna decyzja o przejęciu jakiegokolwiek podmiotu zostanie jednak poprzedzona szczegółową analizą finansową oraz SWOT - zapewnia zarząd spółki Helio w raporcie.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRZETWÓRSTWO

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM