Helio: Przed nami kluczowy dla branży bakalii kwartał

Autor: www.sadyogrody.pl 29 listopada 2016 14:48

Helio: Przed nami kluczowy dla branży bakalii kwartał Leszek Wąsowicz, prezes Helio, fot. materiały prasowe

W perspektywie kolejnego kwartału wpływ na wyniki Helio S.A. będzie miał przede wszystkim sezonowy wzrost popytu na bakalie w okresie przedświątecznym. Spółka w tym czasie będzie starała się zatem możliwie najefektywniej wykorzystać zarówno swój potencjał produkcyjny, jak i handlowy, oraz 25-letnie doświadczenie w branży. Jak co roku planowane są w tym czasie intensywne, a zarazem efektywne kosztowo działania promocyjno marketingowe wspierające sprzedaż produktów spółki Helio - informuje zarząd spółki w raporcie.

Z uwagi na sezonowość branży, w tym stosunkowo nieduży udział przychodów ze sprzedaży pierwszego kwartału roku obrotowego w całorocznej sprzedaży spółki, należy pamiętać, że utrzymanie dotychczasowej dynamiki sprzedaży w kluczowych kwartałach świątecznych jest już jednak mało prawdopodobne z uwagi na efekt wysokiej bazy.

Z czynników makroekonomicznych mających wpływ na wyniki Helio S.A. należy zwrócić szczególną uwagę na sytuację panującą na rynku walutowym. Niestabilna sytuacja w tym zakresie wpływa bowiem negatywnie na działalność Helio S.A. Deprecjacja złotego wobec kluczowej dla zakupu surowca waluty (USD) przyczynia się do obniżenia uzyskiwanych przez spółkę marż ze sprzedaży brutto, zwiększenia kosztów finansowych (różnic kursowych) oraz zapotrzebowania na kapitał obrotowy. Z uwagi na zawartą umowę dyskonta wierzytelności z kontraktów handlowych od największego kontrahenta spółki, mimo spodziewanego wzrostu przychodów ze sprzedaży i zapotrzebowania na kapitał obrotowy, można oczekiwać poprawy względem ubiegłego roku struktury bilansu w zakresie należności i zobowiązań krótkoterminowych.

Przed spółką kluczowy dla branży kwartał, od którego uzależnione są całoroczne wyniki spółki Helio. Choć nadal należy liczyć się z głównymi czynnikami ryzyka charakterystycznymi dla działalności Helio S.A., w tym przede wszystkim deprecjacją złotego względem kluczowej dla kosztów spółki waluty i konkurencją, dotychczas podjęte działania, oraz czołowa pozycja w branży dają podstawy do pomyślnych rokowań na przyszłość.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRZETWÓRSTWO

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM