Eskimos: Spadek zysku po III kwartałach przez kredyt na zakup zakładu produkcyjnego

Autor: www.sadyogrody.pl 15 listopada 2016 11:07

Eskimos: Spadek zysku  po III kwartałach przez kredyt na zakup zakładu produkcyjnego Stanisław Sulima, prezes Eskimosa

Mrożonkowa spółka Eskimos wypracowała w III kw. 2016 r. 12,2 mln zł przychodów ze sprzedaży i 0,68 mln zł zysku netto. Rok wcześniej wyniki wyniosły odpowiednio: 11,5 mln zł a strata netto wyniosła 168 tys. zł


- W drugim kwartale 2016 r. spółka odnotowała nieznaczny (o 5,9 proc.) wzrost przychodów ze sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Jednak z uwagi na wykazane w pierwszych dwóch kwartałach słabsze wyniki finansowe (będące skutkiem spadku podaży surowców) przychody narastająco są o ok. 13 proc. niższe niż rok wcześniej. Spółka odnotowała spadek zysku ze sprzedaży (strata -6 tys. zł, w stosunku do 59 tys. zł zysku w IIIQ 2015 r.) oraz zysku operacyjnego (101 tys. zł, spadek o 24,6 proc. w stosunku do IIIQ 2015 r.). Natomiast na poziomie zysku netto wykazano poprawę (68 tys. zł, wobec straty -136 tys. zł w IIIQ 2015 r.), co było wynikiem dodatnich różnic kursowych, będących wynikiem zawartych transakcji terminowych na rynku walutowym - czytamy w raporcie spółki Eskimos.

Inną sytuację można zaobserwować w zakresie danych za pierwsze dziewięć miesięcy 2016 r. –zysk ze sprzedaży był nieco niższy niż przed rokiem (488 tys. zł, -10 proc.), zysk z działalności operacyjnej wykazał tendencję wzrostową (782 tys. zł, +10 proc.), natomiast zysk netto uległ istotnemu pogorszeniu (145 tys. zł, -47 proc.), co związane jest z uruchomieniem nowych kredytów na zakup zakładu produkcyjnego i związanymi z tym dodatkowymi kosztami odsetek i prowizji bankowych (417 tys. zł).

Najważniejsze zmiany w stosunku do poprzedniego kwartału w zakresie bilansu wynikają z raportowanej we wrześniu 2016 r. transakcji zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej zakład produkcji mrożonek położony w Motodze. Wzrost sumy aktywów i pasywów wyniósł ok. 49 proc., tj. o kwotę 20 mln zł. Po stronie aktywów wynikał przede wszystkim ze: wzrostu 
wart. rzeczowych aktywów trwałych o 11,4 mln zł , wzrostu wartości zapasów o 8,6 mln zł, oraz wzrostu inwestycji krótkoterminowych o ok. 1,9 mln zł.

- Po stronie pasywów najważniejsze zmiany to wzrost zobowiązań długo- i krótkoterminowych odpowiednio o 5,3 mln zł (kredyt długoterminowy na zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa) oraz 11,2 mln zł (dodatkowy kredyt obrotowy oraz wzrost zobowiązań) a także wzrost rozliczeń międzyokresowych o 3,4 mln zł (agio). Znaczące wzrosty po stronie pasywów wynikają m.in. z finansowania dłużnego wykorzystanego do przeprowadzenia transakcji nabycia zakładu w Motodze, a także jego modernizacji i zapewnienia kapitału obrotowego. Zgodnie z informacjami przekazanymi w raportach bieżących spółka otrzymała kredyt inwestycyjny w kwocie 766.102,33 EUR przeznaczeniem na zakup maszyn i urządzeń, kredyt inwestycyjny w kwocie 1.919.702,33 EUR z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu oraz modernizacji, a także kredyt rewolwingowy do kwoty 6.000.000 zł z przeznaczeniem na zakup owoców i warzyw do zakładu produkcji mrożonek w Motodze -  informuje w raporcie zarząd Eskimos.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRZETWÓRSTWO

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM