Eskimos: opracowaliśmy wzór umowy kontraktacyjnej oraz umowy na skup jabłeksadyogrody.pl/Eskimos S.A. - 12 października 2018 10:39


Spółka Eskimos zakończyła etap przygotowań do rozpoczęcia akcji kontraktowania i skupu jabłek przemysłowych. Pozwoli to na realizację skupu i przerobu jabłek od sadowników, a następnie doprowadzi do realizacji zobowiązania jakim jest zdjęcie z rynku nadwyżki jabłek przemysłowych.

- Zamieszczamy poszerzoną listę punktów kontraktacji i obsługi producentów. Lista ta będzie modyfikowana odpowiednio do potrzeb, stąd też prosimy o zgłaszanie potrzeb z rejonów gdzie są one zbyt odległe od gospodarstw lub jest ich za mało - informuje spółka Eskimos w komunikacie.

Firma zamieściła wzory opracowanych umów, tj: kontraktacyjnej, zawieranej przez rolnika z punktem odbioru, i usługową, którą zawiera spółka Eskimos z punktem skupu.

- Zaplanowane zostało podpisanie umowy na finansowanie naszej akcji. Pozwoli nam to szybko (drogą mailową) podpisać umowy z punktami odbioru i rozpocząć działalność skupową - czytamy w komunikacie

- Jednocześnie wejdziemy w fazę realizacji skupu i przerobu jabłka, która pozwoli wykonać  zobowiązanie zdjęcia z rynku jego nadwyżki. Bardzo prosimy o optymistyczne podejście, gdyż tylko w takiej atmosferze nasz wspólny sukces da nam należną satysfakcję - zaznacza spóła Eskimos.

Wzór dokumentów dostępny w załączniku.