Bakalland łączy się z Innova Phoenix

Autor: www.sadyogrody.pl 09 stycznia 2015 09:30

Sąd dokonał wpisu połączenia spółki Bakalland z Innova Phoenix.

Połączenie spółki Bakalland ze spółką przejmowaną nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą w zamian za akcje zwykłe na okaziciela, które spółka wyda jedynemu wspólnikowi spółki przejmowanej, tj. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością utworzonej zgodnie z prawem luksemburskim pod firmą Innova Phoenix S.à r.l.

W związku z połączeniem doszło do podwyższenia kapitału zakładowego spółki Bakalland o kwotę 1.607.142,80 złotych w wyniku emisji 16.071.428 Akcji Emisji Połączeniowej o wartości nominalnej 0,10 złotych każda.

Spółka przejmowana była spółką celową o charakterze inwestycyjnym, zaś jej jedynym istotnym aktywem było 100 proc. akcji Delecta S.A. z siedzibą we Włocławku (poprzednio Rieber Foods S.A.). W wyniku dokonanego połączenia spółka Bakalland stała się właścicielem 100 proc. akcji Delecta S.A. z siedzibą we Włocławku.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRZETWÓRSTWO

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM