Atlanta Poland: Wahania cen surowców zaniżyły wyniki bakaliowej spółki

Autor: www.sadyogrody.pl 27 października 2016 11:11

Atlanta Poland: Wahania cen surowców zaniżyły wyniki bakaliowej spółki fot. shutterstock

Zarząd Atlanta Poland informuje, że wg wstępnych, szacunkowych wyników finansowych, w I kwartale roku obrotowego 2016/2017 tj. w okresie od 1 lipca 2016 r. do 30 września 2016 r. spółka zrealizowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 45.374 tys. zł tj. niższe o 28,3 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku obrotowego 2015/2016 oraz osiągnęła zysk netto w wysokości ok. 147 tys. zł wobec zysku netto w wysokości 1.402 tys. zł w tym samym okresie roku obrotowego 2015/2016.

Zarząd Atlanta Poland podjął decyzję o publikacji wstępnych wyników finansowych za I kwartał roku obrotowego 2016/2017 z uwagi na fakt, iż wyniki te odbiegają od wyników finansowych spółki osiąganych w analogicznym okresie lat poprzednich.

W opinii zarządu czynnikami, mającymi największy wpływ na zrealizowane wyniki były: znaczące wahania (spadki) cen surowców, których efektem było zmniejszenie przychodów ze sprzedaży - spadek cen surowców przełożył się na silną presję cenową ze strony klientów spółki.

Wartość przychodów netto ze sprzedaży w I kwartale roku obrotowego 2016/2017 zmniejszyła się o 28,3 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku obrotowego 2015/2016 podczas gdy wolumen sprzedaży, w tym samym okresie, zmniejszył się o 9,3 proc.

Wpływ na wyniki spółki miało również wstrzymanie dostaw do Jeronimo Martins Polska S.A., o czym spółka informowała raportem bieżącym nr 5/2016 z 15 czerwca 2016 r. Poza tym tym: ograniczenie realizacji części zamówień na orzechy przetworzone w związku z prowadzoną inwestycją rozbudowy zakładu produkcyjnego Atlanta Poland S.A. w Gdańsku oraz wzrost ujemnego salda na operacjach finansowych o ok. 470 tys. zł w porównaniu z analogicznym okresem roku obrotowego 2015/2016.

Powyższe czynniki wpłynęły na obniżenie marży brutto ze sprzedaży w I kwartale roku obrotowego 2016/2017 o ok. 1 mln zł w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku obrotowego.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRZETWÓRSTWO

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM