Związek Sadowników interweniuje ws. wypłat za interwencyjny skup jabłekZwiązek Sadowników RP - 25 kwietnia 2019 12:36


Od kilku miesięcy trwa walka o wypłatę sadownikom, skupom i przetwórcom zaległych pieniędzy, które zalega im firma Eskimos. Związek Sadowników RP i prezes Maliszewski wielokrotnie w tej sprawie interweniowali.

Cały czas zgłaszają się różne podmioty, które mają niezapłacone należności za interwencyjny skup jabłek.

- Interweniowałem w tej sprawie zarówno na Sejmowej Komisji Rolnictwa, jak też bezpośrednio w kierownictwie Ministerstwa Rolnictwa. Ciągle dostaję odpowiedzi, że lada dzień wypłaty będą uruchomione, ale ciągle jednak mam też sygnały, że uregulowane są tylko niewielkie kwoty- 20-30 % należnych pieniędzy. To nie może trwać dalej to naraża wszystkich na straty - mówi Mirosław Maliszewski.

Sam Minister Ardanowski twierdzi, że wszyscy środki otrzymają, choć z opóźnieniem. 

W tej sprawie Związek Sadowników RP zamierza podjąć kolejne działania.