Znane są limity środków na udzielenie kredytów w I półroczu 2017 r.

Autor: www.sadyogrody.pl/ARiMR 11 kwietnia 2017 11:25

Znane są limity środków na udzielenie kredytów w I półroczu 2017 r. fot. shutterstock

ARiMR przyznała współpracującym bankom limity akcji kredytowej oraz limity dopłat do oprocentowania kredytów, planowanych do udzielenia w I półroczu 2017 r. Limity te dotyczą kredytów inwestycyjnych oraz kredytów na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych.

Kredyty inwestycyjne

Na I półrocze 2017 r. Agencja przyznała bankom limity dopłat do nowych kredytów inwestycyjnych w wysokości 5,3 mln zł. Przewiduje się, że powyższe limity dopłat pozwolą udzielić bankom w I półroczu br. kredyty inwestycyjne w łącznej wysokości 698 mln zł.

Powyższe limity środków otrzymało 7 central banków współpracujących:

- Bank BGŻ BNP Paribas S.A.,
- Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,
- SGB Bank S.A.,
- Bank Zachodni WBK S.A.,
- Pekao S.A.,
- Krakowski Bank Spółdzielczy,
- Bank Ochrony Środowiska S.A.

W roku bieżącym kredyty inwestycyjne mogą być udzielane w ramach następujących linii kredytowych:

RR - kredyty na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym,
Z - kredyty na zakup użytków rolnych,
PR - kredyty na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów.

Kredyty na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych

Agencja przyznała bankom limity dopłat do nowych kredytów na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych (linia kredytowa ZC) w wysokości 7,2 mln zł. Przewiduje się, że powyższe limity dopłat pozwolą udzielić bankom kredyty w łącznej wysokości 375,0 mln zł. Kredyty z linii ZC będą udzielane do 30 kwietnia 2017 r. Podmioty zainteresowane zaciągnięciem kredytów preferencyjnych mogą składać w bankach współpracujących wnioski kredytowe.

Powyższe limity środków otrzymały 3 centrale banków współpracujących:

- Bank BGŻ BNP Paribas S.A.,
- Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,
- SGB Bank S.A.,

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM