Zmiany w ustawie o ekologicznym rolnictwie

Autor: www.sadyogrody.pl/ sejm.gov.pl 29 stycznia 2015 11:03

W życie wchodzi nowelizacja ustawy o rolnictwie ekologicznym, która przewiduje ułatwienia dla rolników prowadzących produkcję ekologiczną, jednostek certyfikujących oraz administracji odpowiedzialnej za ten sektor rolnictwa. Uproszczone zostały m.in. przepisy zobowiązujące jednostki certyfikujące do przekazywania Głównemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych danych dotyczących kontrolowanych producentów - informuje sejm.gov.pl.

Po zmianach obowiązkowi informacyjnemu nie będą podlegać np. zmiany nieistotne z punktu widzenia nadzoru nad produkcją ekologiczną. Natomiast informacja przygotowywana m.in. dla Ministra Rolnictwa na potrzeby wsparcia udzielanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich będzie trafiać także do Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Ponadto jednostki certyfikujące i Główny Inspektor otrzymały dostęp do elektronicznej bazy danych o producentach ekologicznych prowadzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dzięki temu zmniejszona została liczba zapisów dotyczących sprawozdawczości gospodarstw ekologicznych.

Zmienione zostały też zasady dotyczące egzaminu na inspektora ekologicznego - wystarczy zdać go raz, ale inspektorzy zostali zobowiązani do dokształcania się. Ponadto, w terminie 6 miesięcy od wejścia w życie przepisów wykonawczych do ustawy, Główny Inspektor będzie miał obowiązek wydania zaświadczeń o wpisie do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego osób, które zdały egzamin na wcześniejszych zasadach. Nowelizacja doprecyzowuje też obowiązki Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w przypadku producentów sprawdzanych przez jednostkę certyfikującą, której cofnięto w całości lub części prawo do przeprowadzania kontroli w rolnictwie ekologicznym.

W przypadku konieczności przeniesienia się do innej jednostki certyfikującej ważność wydanych certyfikatów będzie, zgodnie z nowelizacją, wydłużona do 90 dni. Ponadto nowe przepisy wprowadzają mechanizm przekazywania przez jednostki certyfikujące informacji o producentach ekologicznych przechodzących pod kontrolę innej jednostki. Umożliwi to ochronę interesów producentów ekologicznych

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM