Zatrudniasz cudzoziemców - pamiętaj o zmianach przepisów w 2018 r.!

Autor: www.sadyogrody.pl 10 grudnia 2017 11:46

Zatrudniasz cudzoziemców - pamiętaj o zmianach przepisów w 2018 r.! fot. shutterstock

- Od 1 stycznia 2018 r. zmianie ulegną przepisy dotyczące legalizowania zatrudnienia cudzoziemców. Jest to skutek wdrożenia przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego. Dodatkowo ustawodawca chciał uszczelnić uproszczoną procedurę legalizowania zatrudnienia cudzoziemców z sześciu państw (Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Rosji, Armenii i Gruzji), którzy mogą wykonywać pracę na podstawie oświadczeń rejestrowanych w urzędach pracy - mówi mec. Magdalena Skwara, radca prawny w Praktyce Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

Na skutek wprowadzonych zmian od stycznia pojawi się nowy typ zezwoleń na pracę – tzw. zezwolenia na pracę sezonową, które znajdą zastosowanie w rolnictwie, sadownictwie i turystyce. Szczegółową listę rodzajów działalności (zgodnie z podklasami Polskiej Klasyfikacji Działalności) objętych tymi zezwoleniami określi rozporządzenie wydane przez ministra właściwego ds. pracy w uzgodnieniu z ministrami ds. turystyki i rolnictwa.

 Czytaj również: Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców. Jakie procedury po nowym roku?

 - W przypadkach prac niewymienionych w tym wykazie w odniesieniu do obywateli wybranych państw nadal będzie możliwość zarejestrowania oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Lista państw, których obywatele będą objęci taką uproszczoną procedurą, zostanie również określona w stosownym rozporządzeniu. Choć nowe przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców mają obowiązywać już od 1 stycznia 2018 r. stosowne rozporządzenia wykonawcze nie zostały jeszcze opublikowane (są nadal na etapie opiniowania). Pracodawcom, ale także urzędom, które mają być odpowiedzialne za wydawanie nowych zezwoleń, trudno się więc na razie do nowej sytuacji prawnej przygotować - zapewnia mec. Magdalena Skwara.

Czytaj również: Maliszewski: Musimy sięgnąć po siłę roboczą z innych krajów niż Ukraina. Inaczej nie damy sobie rady!

 Zezwolenia na pracę sezonową wydawane będą na czas określony nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym. Wydawać je będzie starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy (podobnie było dotychczas w przypadku rejestracji oświadczeń, czego w praktyce dokonywały podlegające starostom urzędy pracy). Pracodawcy będą mieli więc bliżej do właściwych urzędów. Dotychczas zezwolenia na pracę wydawali wojewodowie i choć niektóre urzędy wojewódzkie posiadają delegatury zamiejscowe zlokalizowane poza stolicą województwa (np. wojewoda mazowiecki ma delegatury w Płocku, Ciechanowie, Radomiu, Siedlcach i Ostrołęce), zdecydowanie więcej jest podlegających starostom urzędów pracy, które są zlokalizowane w powiatach (tych na Mazowszu jest ponad 30). To w praktyce ułatwi pracodawcom zatrudniającym cudzoziemców życie.

Ma też być szybciej. - W sprawach niewymagających postępowania wyjaśniającego zezwolenie na prace sezonową ma być wydane w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. W sprawach wymagających prowadzenia postępowania zezwolenie ma być wydane w terminie 30 dni. Tu jednak w praktyce niewiele musi się zmienić, bo już obecnie wojewodowie przewidywali możliwość wydania zezwolenia na pracę nawet tego samego dnia, pod warunkiem uprzedniego umówienia się na złożenie wniosku oraz tego, że złożony wniosek był kompletny i nie zawierał błędów (tak było m. in. na Mazowszu) - mówi ekspertka. Uzyskanie zezwolenia na pracę sezonową (poza przypadkami cudzoziemców z wybranych krajów, którzy zostaną wskazani w stosownym rozporządzeniu) poprzedzone powinno być przeprowadzeniem tzw. testu rynku pracy tj. złożeniem oferty pracy i uzyskaniem informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy.

- W zakresie rejestrowania oświadczeń również mają nastąpić zmiany – urzędy mają dokładniej sprawdzać, czy oświadczenie nie jest rejestrowane dla pozoru. Pytanie, jak będzie to wyglądało w praktyce, bo ustalenie pozorności, bez przeprowadzenia działań „operacyjnych”, jest niesłychanie trudne. Urzędy będą też miały możliwość odmowy rejestracji w drodze decyzji. Ma być również wprowadzona opłata administracyjna za taką rejestrację - dodaje mec. Magdalena Skwara.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM