Wycofanie owoców z rynku: Coraz bliżej wejścia w życie rozporządzenia

Autor: www.sadyogrody.pl 05 grudnia 2017 09:20

Wycofanie owoców z rynku: Coraz bliżej wejścia w życie rozporządzenia fot. shutterstock.com

Jak zapewnia resort rolnictwa, w grudniu 2017 r. zostanie zakończony proces legislacyjny projektu rozporządzenia Rady Ministrów ws. realizacji przez ARiMR zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów owoców w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z UE do Rosji.

To oznacza, że jesteśmy coraz bliżej poznania terminu składania wniosków na bezpłatną dystrybucję owoców.

Jak informuje Iwona Chromiak z biura prasowego resortu rolnictwa, podmiot zamierzający ubiegać się o wsparcie w ramach tego mechanizmu składa do dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powiadomienia o zamiarze dokonania operacji wycofania z rynku, nie później niż 7 dni przed planowanym dniem przeprowadzania tej operacji. Oznacza to, że powiadomienia, o których mowa mogą być składane najwcześniej w dniu wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia.

Nasza rozmówczyni przedstawiła nam cały łańcuch legislacyjny, przez który przechodzi rozporządzenie.

I tak, 1 września weszły w życie przepisy, które umożliwiły możliwości przypisania ARiMR kompetencji w zakresie realizacji m.in. działań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców. Wcześniej funkcjonowały przepisy, które pozwalały na przypisanie ww. kompetencji wyłącznie Agencji Rynku Rolnego.

- W dniu 14 września br. projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej został skierowany do uzgodnień wewnętrznych. Po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w ramach uzgodnień wewnętrznych w dniu 21 października br. projekt skierowano do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych. Termin wnoszenia uwag do projektu rozporządzenia upłynął w dniu 31 października br. W związku z uwagami niektórych jednostek zgłoszonymi w ramach uzgodnień międzyresortowych, treść projektu musiała zostać ponownie skonsultowana pod względem legislacyjnym. W dniu 27.11.2017 r. przedmiotowy projekt rozporządzenia został skierowany do Małgorzaty Hirszel, sekretarz Stałego Komitetu Rady Ministrów, z prośbą o przedłożenie go do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów w trybie obiegowym. Przewiduje się, że proces legislacyjny przedmiotowego projektu rozporządzenia zostanie zakończony w grudniu br. – podaje Iwona Chromiak z MRiRW.

Komisja Europejska postanowiła, że nadzwyczajne środki już stosowane jako pomoc dla rolników w ramach rekompensaty za rosyjskie embargo zostaną przedłużone do końca czerwca 2018 r. Z danych Komisji Europejskiej wynika, że Polsce przyznano największe wsparcie. Polscy producenci jabłek i gruszek będą mogli wycofać ponad 75 tys. ton owoców.

Warto przypomnieć, że sadownicy wraz z wnioskiem o płatność będą składać oświadczenie o nie otrzymaniu podwójnego finansowania unijnego lub krajowego ani odszkodowania w ramach polisy ubezpieczeniowej za wiosenne przymrozki.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM