Współpraca zamiast rywalizacji, czyli dlaczego warto tworzyć grupy producenckie

Autor: Wioleta Sobczak, www.sadyogrody.pl 12 maja 2015 08:45

Współpraca zamiast rywalizacji, czyli dlaczego warto tworzyć grupy producenckie fot. shutterstock.com

Zmieniający się rynek produktów ogrodniczych, np. umiędzynarodowienie rynków, sprawia, że producenci chcąc być konkurencyjni muszą podejmować inicjatywę współdziałania. Najczęstszą formą ich współpracy jest tworzenie grup i organizacji producentów, która ma na celu reprezentowanie swoich członków oraz sprzedaż ich produkcji.

W naszym kraju ma to szczególne znaczenie ze względu na duże rozdrobnienie gospodarstw zajmujących się produkcją owoców i warzyw, co wpływa na słabą konkurencyjność rolników. Wspólne działanie nie tylko ułatwia sprzedaż plonów, ale obniża w dużej mierze także koszty produkcji i przechowywania zbiorów. Co więcej dzięki możliwości uzyskania przez grupy i organizacje producentów wsparcia finansowego ze środków Unii Europejskiej mają one możliwość zbudowania nowoczesnego zaplecza technicznego, zastosowania nowoczesnych technologii produkcji, wdrażanie systemów certyfikacyjnych, a także poszerzania wiedzy rolników poprzez liczne szkolenia.

W efekcie tych działań grupy i organizacje mają możliwość stania się konkurencyjnymi na rynkach zarówno europejskich, jak i światowych, a tym samym interesującymi partnerami biznesowymi.

Grupy i organizacje producentów tworzone są przez rolników. Co za tym idzie? Poprawa efektywności produkcji i wyższa sprzedaż po lepszej cenie – to przyczynia się nie tylko do wzrostu dochodów samych podmiotów, ale również ich członków, czyli producentów. Bardzo często rolnicy zrzeszeni w grupach lub organizacjach producentów podkreślają, że dzięki przynależności do tych podmiotów osiągają większą stabilizację oraz bezpieczeństwo handlowe.

Co zrobić aby założyć grupę lub organizację producentów? Szczegóły dotyczące tworzenia tych podmiotów zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa Wsi z dnia 19.09.2013 r. w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać organy dochodzenia do uznania (Dz. U. poz. 1178 oraz z 2014 r. poz. 130) z późniejszymi zmianami.

Grupę producentów musi tworzyć co najmniej 5 producentów, zaś łączna wartość produktów wytworzonych przez producentów, sprzedanych w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o wstępne uznanie grupy producentów owoców i warzyw, wynosi co najmniej
250 000 złotych. Podmiot, który chce zostać wstępnie uznaną organizacją producentów, czyli potocznie nazywaną grupą producentów, musi pamiętać, iż ponad połowa przychodów ze sprzedaży produktów należących do grupy produktów, ze względu na które wnioskuje o wstępne uznanie, musi pochodzić ze sprzedaży tych produktów wytworzonych przez producentów zrzeszonych. Oczywiście musi to następować w każdym roku realizacji planu dochodzenia do uznania za organizację.

Po okresie 5 lat i realizacji planu dochodzenia grupa producentów owoców i warzyw musi stać się uznaną organizacją producentów. Aby podmiot mógł zostać organizacją producentów musi zrzeszać minimum 5 producentów, czyli tak jak w przypadku grup producentów. Istotna zmiana następuje w przypadku wysokości obrotów podmiotu - ponieważ łączna wartość produktów wytworzonych przez producentów i sprzedanych w wybranym 12-miesięcznym okresie, rozpoczynającym się nie wcześniej niż dnia 1 stycznia trzeciego roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o uznanie organizacji producentów owoców i warzyw i kończącym się nie później niż dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o uznanie za organizację producentów owoców i warzyw - wynosi co najmniej 500 000 złotych. Co w wielu przypadkach dla producentów chcących rozpocząć współdziałanie jest dużą barierą i decydują się na zrzeszenie w grupę producentów, a dopiero po rozbudowie i upływie 5 lat wstępnego uznania mają możliwość stania się organizacją.

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM