Wnioski o wsparcie dla gospodarstw z obszarów OSN - tylko do 10 marca

Autor: Wioleta Sobczak, www.sadyogrody.pl 09 marca 2016 10:01

Wnioski o wsparcie dla gospodarstw z obszarów OSN - tylko do 10 marca fot. shutterstock

Tylko do 10 marca 2016 roku rolnicy, których gospodarstwa położone są na obszarach OSN, mają możliwość składania wniosków o wsparcie finansowe do inwestycji, których celem jest ograniczenie przedostawania się do środowiska związków azotu pochodzących
z rolnictwa. Wnioski należy składać w regionalnych oddziałach Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.

Uprawnieni do składania wniosków są rolnicy, które posiadają gospodarstwa przynajmniej w części położone na terenach uznanych za teren narażony na niekorzystne oddziaływanie nadmiernej ilości związków azotu pochodzenia rolniczego (OSN). Należy jednak pamiętać, że teren ten nie może zostać uznany za OSN wcześniej niż 1 maja 2012 r. Rolnicy, którzy są zainteresowani pomocą muszą prowadzić produkcję zwierzęcą z wyłączeniem chowu i hodowli ryb, chowu lub hodowli drobiu powyżej 40 000 stanowisk, chowu lub hodowli świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

Rolnicy mogą otrzymać wsparcie na dwa rodzaje inwestycji. Pierwsze z nich polega na dostosowaniu gospodarstwa do wymagań stawianych przez program działań wprowadzonym dla danego OSN, dotyczący warunków przechowywania nawozów naturalnych, które zostały wyprodukowane w gospodarstwie oraz do magazynowania pasz soczystych. Kolejną inwestycją na, którą można otrzymać wsparcie jest doposażenie gospodarstwa w urządzenia do aplikowania nawozów naturalnych. Należy jednak nadmienić, że w przypadku wnioskowania o drugi wariant pomocy rolnik otrzyma ją pod warunkiem, że inwestycja ta obejmie również inwestycje, które doprowadzą do spełnienia warunków przechowywania nawozów naturalnych wytwarzanych w gospodarstwie lub magazynowania pasz soczystych, zgodnie z zasadami programu wdrażanego na danym obszarze OSN.

Istotnym jest również, że pomoc na inwestycje związane z zapewnieniem właściwych warunków przechowywania pasz soczystych, może być przyznania wyłącznie młodemu rolnikowi.

Maksymalna wysokość wsparcia dla rolnika to 50 tys. zł, przy czym wsparcie to nie może być wyższe niż 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych inwestycji. Wysokość wsparcia jest nieco wyższa w przypadku młodych rolników i wynosi do 60 proc. kosztów kwalifikowanych.

Jak podaje ARiMR w programie PROW 2014-2020 na pomoc w tym filarze przewidziano 37,5 mln euro.

Wnioski o przyznanie pomocy należy złożyć w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Przy czym w ramach jednego naboru wniosków o przyznanie pomocy, można złożyć tylko jeden wniosek dotyczący danego gospodarstwa.

Więcej szczegóły dotyczące pomocy można znaleźć na stronie Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa. 

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM