W większości krajów UE dopłaty bezpośrednie są wyższe niż w Polsce

Autor: PAP 22 listopada 2015 14:34

W większości krajów UE dopłaty bezpośrednie są wyższe niż w Polsce Fot. Flickr

Choć Polska należy do największych beneficjentów Wspólnej Polityki Rolnej, średnia stawka dopłat bezpośrednich do hektara to nad Wisłą 86 proc. unijnej średniej, czyli 207 euro. Więcej dostają np. rolnicy z Czech czy Węgier, a mniej np. z Hiszpanii i Portugalii.

Nie oznacza to, że Warszawa na rolnictwo otrzymuje mało - na lata 2015-2020 na dopłaty bezpośrednie oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w unijnej kasie dla Polski przewidziano 27,45 mld euro. Więcej z "28" na rolnictwo dostają tylko Francja, Niemcy, Hiszpania i Włochy.

Premier Beata Szydło w swym expose zapowiedziała podjęcie sprawy wyrównywania dopłat dla rolników do poziomu innych krajów UE. "Nie może być tak, że polscy rolnicy mają inne, gorsze warunki funkcjonowania, niż rolnicy w innych krajach Unii Europejskiej" - mówiła w środę w Sejmie.

Dziś w Unii dopłaty bezpośrednie kształtują się na bardzo różnym poziomie: najwyższe są na Malcie (448 euro do ha), Cyprze (429 euro do ha), w Holandii (417 euro do ha). Najniższe - w Chorwacji (99 euro do ha), na Łotwie (109 euro do ha), czy Rumunii (122 euro do ha).

Jednak rolnictwo Starego Kontynentu jest mocno zróżnicowane: na Malcie i Cyprze dużą część upraw stanowią niewielkie, często mierzące poniżej 1 ha gaje oliwne, winnice lub plantacje cytrusów, natomiast we Francji, Niemczech, czy Wielkiej Brytanii dominują wielkoobszarowe uprawy zbóż i pastwiska. Europę Środkową charakteryzuje znów duża liczba ludzi utrzymujących się z produkcji rolnej, a także znaczne rozdrobnienie gospodarstw, często rodzinnych.

Reforma Wspólnej Polityki Rolnej, która weszła w życie w styczniu 2014 roku, przewiduje m.in. bardziej sprawiedliwy rozdział wsparcia i niwelowanie największych różnic w pomocy dla unijnych rolników. Oznacza to m.in., że płatności dla polskich rolników będą stopniowo rosły, a w krajach, gdzie są najwyższe - spadały.

Średnia unijna dopłata w 2015 roku wynosi 240 euro na hektar. Natomiast polski rolnik może liczyć na 207 euro na hektar (86 proc. średniej). W 2007 roku otrzymywał 87 euro na ha (40 proc. średniej). Natomiast w 2020 subsydia dla farmerów z Polski mają wzrosnąć do 212 euro na ha (do 88 proc. średniej UE).

Dla porównania rolnik z Holandii w 2007 roku otrzymywał 445 euro na ha (203 proc. średniej w UE), w 2015 ma 417 euro na ha (174 proc.), a w 2020 dostanie 391 euro na ha (163 proc.).

W podobnej do Polski pod względem liczby ludności i obszaru (ale nie struktury rolnictwa) Hiszpanii rolnik w 2007 roku otrzymał 196 euro na ha (89 proc. średniej), w 2015 r. - 204 euro (85 proc.), a w 2020 dostanie 206 euro (86 proc.).

Poniżej zestawienie, jak wyglądają dopłaty dla rolników w całej Unii.

1. Austria

średnia stawka dopłat obszarowych w 2015 r. - 241 euro/ha (101 proc. unijnej średniej) całkowita koperta krajowa na lata 2015-2020 - 4,154 mld euro na płatności bezpośrednie, 3,37 mld euro na rozwój obszarów wiejskich liczba gospodarstw - 150 tys. obszary wykorzystywane w rolnictwie - 2,87 mln ha odsetek ludności zatrudnionej w rolnictwie - 4,5 proc. całkowita wartość towarowej produkcji rolniczej - 7,02 mld euro

2. Belgia

średnia stawka dopłat obszarowych w 2015 r. - 395 euro/ha (165 proc.) koperta krajowa na lata 2015-2020 - 3,14 mld euro na płatności bezpośrednie, 473 mln euro na rozwój obszarów wiejskich liczba gospodarstw - 43 tys. obszary wykorzystywane w rolnictwie - 1,35 mln ha odsetek ludności zatrudnionej w rolnictwie - 1,3 proc. całkowita wartość towarowej produkcji rolniczej - 8,53 mld euro

3. Bułgaria

średnia stawka dopłat obszarowych w 2015 r. - 161 euro/ha (67 proc.) koperta krajowa na lata 2015-2020 - 4,54 mld euro na płatności bezpośrednie, 2 mld euro na rozwój obszarów wiejskich liczba gospodarstw - 370 tys. obszary wykorzystywane w rolnictwie - 4,47 mln ha odsetek ludności zatrudnionej w rolnictwie - 19 proc. całkowita wartość towarowej produkcji rolniczej - 3,86 mld euro

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM