W Polsce rośnie liczba gospodarstw rolnychFarmer.pl - 23 kwietnia 2019 11:15


W 2018 roku liczba gospodarstw rolnych posiadających użytki rolne wyniosła ok. 1 425 tys. tj. o 1,4% więcej w porównaniu z rokiem ubiegłym – podał GUS. 15 mln ha jest w gospodarstwach indywidualnych, a 1,3 mln ha to gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek niemających osobowości prawnej. Trzy czwarte gospodarstw znajdowało się w grupie obszarowej 1–5 ha - informuje farmer.pl.

GUS podał wyniki badania „Użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów w 2018 r.”

Publikacja zawiera wyniki przeprowadzonego w 2018 r. reprezentacyjnego czerwcowego badania rolniczego w wylosowanych gospodarstwach indywidualnych oraz wyniki ze sprawozdań z gospodarstw rolnych osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Jak wyliczono, w 2018 roku gospodarstwa rolne zajmowały 16,4 mln ha gruntów, tj. podobnie jak w roku ubiegłym.

W gospodarstwach indywidualnych znajdowało się około 15,1 mln ha gruntów, natomiast gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek niemających osobowości prawnej posiadały około 1,3 mln ha ogólnej powierzchni gruntów.

Jak podaje GUS, wyniki czerwcowego badania gospodarstw rolnych w zakresie użytkowania gruntów i powierzchni zasiewów przeprowadzonego w czerwcu i lipcu 2018 r. według stanu na dzień 1 czerwca 2018 roku w porównaniu z danymi uzyskanymi w 2017 roku wskazują na dalsze zmiany zachodzące w polskim rolnictwie – wynikające przede wszystkim z realizacji Wspólnej Polityki Rolnej, jak również zmian koniunktury w rolnictwie.

Więcej na www.farmer.pl