W czym pomagają eksperci z ODR-ów?

$data.author.description Autor: farmer.pl 04 grudnia 2014 10:46

W czym pomagają eksperci z ODR-ów? fot. Fotolia

Na półmetku jest działalność eksperckich zespołów doradczych, utworzonych przy ODR-ach w celu pomocy rolnikom mającym trudności związane z realizacją wniosków PROW 2007-2013.

Zespoły powołał minister na początku czerwca. 

Poprosiliśmy MODR Warszawa o podsumowanie sześciu miesięcy działalności w tym zakresie.

Jak informuje ośrodek, od 9 czerwca br. do 30 listopada 2014 r. udzielił pomocy 782 beneficjentom, przygotowując dla nich  dokumenty w ramach następujących działań PROW 2007-2013:

- Ułatwianie startu młodym rolnikom (112).

- Modernizacja gospodarstw rolnych (121),

- Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych (126),

- Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) (211,212),

- Program rolno środowiskowy (214),

- Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne (221, 223),

- Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (311),

- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (312),

- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie różnicowania w kierunku działalności nierolniczej(413-311),

- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw (413-32).

Pomoc oferowano w zakresie: 

- prawidłowości dokumentowania i rozliczania poniesionych przez beneficjentów kosztów,

- prawidłowości dokumentowania realizacji operacji,

- wniosków w sprawie zmian do umów,

- przygotowywania odpowiedzi na pisma otrzymane przez wnioskodawców lub beneficjentów z Agencji w ramach postępowania w sprawie przyznania pomocy oraz postępowania o wypłatę pomocy, w tym przygotowywania środków zaskarżenia,

- przygotowywania odpowiedzi lub zastrzeżeń do protokołów (raportów) z kontroli wnioskodawców i beneficjentów,

- spraw dotyczących zwrotu pomocy finansowej oraz zwrotu nienależnie lub nadmiernie pobranych środków.

Dodatkowo poinformowano o „udzieleniu porad (co nie wiązało się z przygotowaniem dokumentów na piśmie) dużej  liczbie beneficjentów.”

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM