Ustawa o grupach producentów rolnych nie dotyczy sektora owoców i warzyw

Autor: www.sadyogrody.pl 01 grudnia 2015 12:22

Ustawa o grupach producentów rolnych nie dotyczy sektora owoców i warzyw Witold Boguta, prezes Krajowego Związku Producentów Owoców i Warzyw/ fot. PTWP/Żelazna Studio (P.Pawłowski)

- Ustawa o grupach producentów rolnych w żaden sposób nie dotyczy grup/organizacji producentów owoców i warzyw. Jak wiadomo ich funkcjonowanie reguluje prawo unijne i wydane na jego podstawie prawo krajowe - tłumaczy Witold Boguta, prezes Krajowego Związku Producentów Warzyw i Owoców.

Witold Boguta przesłał list do redakcji serwisu www.sadyogrody.pl, w którym tłumaczy sytuację związaną z ustawą o grupach producentów rolnych. Poniżej zamieszczamy jego treść:

"W dniach 4 i 26 listopada w programie Agrobiznes w TVP widzowie mogli usłyszeć szereg informacji dotyczących m.in. wejścia w życie znowelizowanej ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach. Informacje te powieliły inne media. I dobrze, telewizja publiczna w programie rolniczym powinna informować o ważnych sprawach. Jednak mnie, jak i szereg osób z sektora zaskoczył fakt, że przekazując informacje dotyczące ustawy o grupach producentów rolnych posługiwano się informacjami liczbowymi i innymi dotyczącymi sektora owoców i warzyw, również tzw. „przebitki” cały czas pokazywały obiekty grup producentów owoców i warzyw. Tymczasem ustawa o grupach producentów rolnych w żaden sposób nie dotyczy grup/organizacji producentów owoców i warzyw. Jak wiadomo ich funkcjonowanie reguluje prawo unijne i wydane na jego podstawie prawo krajowe.

Program Agrobiznes w obydwu przypadkach wyemitował bardzo podobne w treści reportaże, w których mówiąc o grupach producentów rolnych przytaczano różnego rodzaju rzekome nieprawidłowości dotyczące działania grup/organizacji producentów owoców i warzyw. Nie pokazano natomiast żadnej grupy producentów rolnych, nie wskazano na żadną nieprawidłowość tam występującą.

Autor audycji z satysfakcją podaje informacje o tym, że ogólnie mówiąc: „nowe prawo wyeliminuje nieprawidłowości w działaniu grup producentów owoców i warzyw”. Może warto przy okazji tej dezinformacji zawartej w/w audycjach programu Agrobiznes poinformować, jakie nieprawidłowości w działaniu grup producentów rolnych rzeczywiście ma eliminować nowelizacja ustawy. Otóż w połączeniu z zasadami pomocy określonymi w PROW 2014-2020 ma ona spowodować, że: członkiem grupy nie będzie mógł być producent, który był członkiem grupy, która po 1 maja 2004 roku korzystała z pomocy publicznej dla grup producentów oraz nastąpi większa kontrola sposobów wydatkowania otrzymywanej pomocy poprzez kontrole realizacji planu biznesowego i ustawowe wprowadzenie konieczności jego zmian (podobnie, jak jest w przypadku planów dochodzenia do uznania) oraz sankcji za nierealizowanie planu.

Dlaczego takie zmiany w odniesieniu do grup producentów rolnych są konieczne? Otóż dotychczas mieliśmy do czynienia z następującą sytuacją. Po pierwsze, była duża łatwość (większa niż w przypadku grup owoców i warzyw) tworzenia grup rodzinnych i przez podmioty powiązane kapitałowo, np. producent nie musiał być producentem historycznym. Ponadto, częstym zjawiskiem była sytuacja, że po 3-5 latach funkcjonowania grupy i pobierania pomocy producenci – jej członkowie zawiązywali nową grupę, która od nowa brała pomoc (otrzymanej pomocy nie trzeba zwracać), niektórzy są już w trzeciej takiej grupie, która korzysta z pomocy, poprzednie są rozwiązane, albo nie zlikwidowane, ale działalności nie prowadzą (według danych MRiRW w 2014 roku liczba grup rolnych sięgała prawie 1400, obecnie w wykazie publikowanym na stronie internetowej Ministerstwa są 1062 grupy producentów rolnych). Warto dodać, że pomoc zgodnie z przepisami przeznaczona na „wsparcie tworzenia i działalności administracyjnej” w dużej liczbie przypadków była na różne sposoby transferowana do kieszeni członków, nie kreując niczego nowego w zakresie tworzenia materialnych podstaw funkcjonowania grupy i jej pozycji na rynku w przyszłości.

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM