Ursus zawarł aneks do umowy kredytowej z PKO Bankiem Polskim

Autor: www.sadyogrody.pl/pr 12 lipca 2016 13:07

Zarząd spółki Ursus informuje, że 11 lipca 2016 r. spółka otrzymała informację o obustronnym podpisaniu przez Ursus S.A. i PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego zawartej w dniu 7 października 2015 r.

Na podstawie zawartego aneksu kwota przyznanego limitu kredytowego została podwyższona z 15.000.000 zł do 25.000.000 zł, zaś okres obowiązywania umowy kredytowej został przedłużony do dnia 29 maja 2019 r.

Środki pochodzące ze zwiększenia kwoty kredytu będą przeznaczone na pokrycie przez spółkę zobowiązań wynikających z bieżącej działalności gospodarczej.

Zgodnie z postanowieniami aneksu, zabezpieczenie spłaty kredytu uległo zmianie poprzez podwyższenie kwoty hipoteki umownej na nieruchomościach Emitenta w Lublinie z kwoty 22.250.000 zł do kwoty 37.500.000 zł oraz zwiększenie dotychczasowej kwoty zastawu rejestrowego na zapasach Spółki wynoszącej 20.000.000 zł do kwoty 25.000.000 zł.

Pozostałe postanowienia umowy kredytowej, w tym pozostałe zabezpieczenia wierzytelności Banku, nie uległy zmianie.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM