Ursus przejmuje udziały w spółce Bioenergia Invest

Autor: www.sadyogrody.pl 28 grudnia 2015 09:19

Ursus przejmuje udziały w spółce Bioenergia Invest fot. Farmer

W ramach konsolidacji grupy kapitałowej – Ursus S.A. nabył 36,1 proc. udziałów w spółce Bioenergia Invest S.A. W wyniku transakcji Ursus stał się jedynym akcjonariuszem Bioenergii S.A. Zarząd planuje dalszy rozwój spółki w ramach grupy, poprzez realizację perspektywicznych projektów w obszarze biomasy.

23 grudnia 2015 r. Ursus S.A. zawarł ze spółką Pol-Mot Holding S.A. umowę nabycia 36,1 proc. udziałów w kapitale zakładowym Bioenergia Invest S.A. za łączną kwotę 14,6 mln zł. Po dokonanej transakcji Ursus posiada łącznie 100 proc. akcji Bioenergia Invest S.A. 

Z wyceny opracowanej dla spółki przez niezależną firmę audytorską na potrzeby niniejszej transakcji wynika, że na dzień zawarcia umowy wartość spółki Bioenergia Invest określana jest na poziomie przewyższającym 40 mln złotych.

W ostatnich latach Ursus konsekwentnie zwiększał udziały w Bioenergia Invest wraz z jej rozwojem  i realizacją kolejnych projektów kluczowych dla Grupy. Dokonana przez zarząd spółki transakcja jest konsekwencją przyjętej strategii w zakresie rozwoju w szeroko pojętej branży rolnej, zwłaszcza w jej perspektywicznych i ekologicznych obszarach oraz służy konsolidacji w grupie podmiotów o istotnym znaczeniu dla jej dalszego rozwoju.

Bioenergia Invest jest jednym z pierwszych i największych producentów biomasy rolnej w Polsce. Obecnie spółka posiada 21  linii do brykietowania oraz peletowania słomy i siana, zlokalizowanych na rolniczych obszarach Polski. Każda z tych linii stanowi mobilne miniprzedsiębiorstwo dostarczające biomasę do celów przemysłowych stosowaną w profesjonalnej energetyce. Technologię produkcji biomasy oraz jej parametry ustalono według zapotrzebowania określonego przez największe w Polsce elektrownie. Nowe linie produkcyjne mają wydajność do 1000 ton brykietu lub 600 ton peletu miesięcznie.

Bioenergia Invest do końca roku obrotowego będzie realizowała wypracowaną przez Zarząd strategię rozwoju spółki. Podstawowymi założeniami przyjętej strategii jest umacnianie pozycji na rynku biomasy poprzez: rozwój sieci zakładów produkcyjnych w kraju i zagranicą, wdrożenie nowej technologii peletowania słomy, uruchomienie produkcji biomasy na Węgrzech, zagospodarowanie pozostałości z przerobu produktów przemysłu zbożowego, a także realizację dostaw do innych elektrowni bądź elektrociepłowni w Polsce.

Spółka prowadzi działania na rzecz pozyskania alternatywnych wobec elektrowni odbiorców biomasy oraz analizuje możliwości poszerzenia działalności o pozyskiwanie energii ze źródeł OZE. Biomasa to jedno z najstarszych oraz najczęściej obecnie wykorzystywanych odnawialnych źródeł energii. Polski Krajowy Plan Działań w Zakresie Energii ze Źródeł Odnawialnych przewiduje, iż do 2020 r. produkcja energii z biomasy wzrośnie o ponad 30 proc. W związku z powyższym firma spodziewa się w kolejnych okresach istotnego wzrostu sprzedaży tego surowca do celów energetycznych.

Ursus S.A. to największy polski producent ciągników i maszyn rolniczych z marką o ponad 120-letniej tradycji mechanizacji polskiego rolnictwa. Spółka oferuje szeroką gamę pojazdów, maszyn i urządzeń wytwarzanych dla potrzeb rolnictwa w kraju i na świecie.

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM