Uproszczona rachunkowość rolna. Jak najprościej się do tego zabrać?

Autor: Albert Katana, www.sadyogrody.pl 13 stycznia 2016 10:58

Uproszczona rachunkowość rolna. Jak najprościej się do tego zabrać? Prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów nie jest trudne; fot. shutterstock.com

Już sam pomysł prowadzenia rachunkowości jest niemiły dla większości ludzi, o ile nie są związani z finansami. Jednak dziś rolnicy są finansistami, księgowymi, ekonomistami i właścicielami firm w jednej osobie, dlatego prowadzenie podstawowej ewidencji przychodów i rozchodów powinno być dla nich oczywistością.

Współczesne gospodarstwo to firma. Jej właściciel musi dobrze orientować się w stanie gospodarstwa, rozumieć sposób jego funkcjonowania, umieć planować w oparciu o możliwości techniczne i finansowe. Aby móc prowadzić gospodarstwo w ten sposób i osiągać realne zyski, nie powtarzając drugi raz tych samych błędów, musi posiadać konkretne informacje o swoich działaniach. Pamięć ludzka jest zawodna, a błędy są składową każdego działania, dlatego wymyślono sposoby kontrolowania działalności gospodarczej. Jednym z nich jest rachunkowość.

Ewidencja przychodów i rozchodów w gospodarstwie rolnym pozwala na bieżąco ocenić efektywność ekonomiczną naszych działań, sprawdzić, czy osiągamy założone cele. Mamy kontrolę nad gospodarstwem i wiemy, czy idziemy w dobrym kierunku. A jeśli chcemy rozwijać swoją działalność przy wsparciu finansowym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, uproszczona rachunkowość rolna musi stać się naszą codziennością. Uzasadnieniem wymogu prowadzenia uproszczonej rachunkowości rolnej przez beneficjentów PROW jest konieczność oceny skutków dofinansowania (w terminologii PROW - skutków realizacji operacji). Ocena ta jest uzasadniona podstawowym celem wsparcia finansowego, czyli podniesieniem wielkości ekonomicznej gospodarstwa.

Uproszczona rachunkowość rolna nie dotyczy właścicieli gospodarstw - beneficjentów PROW prowadzących pełną rachunkowość. Ci muszą w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych wyodrębnić ewidencję księgową zdarzeń finansowych związanych z realizacją operacji dofinansowania, dokumentującą koszty kwalifikowalne.

W programach unijnych wszystko jest z góry określone, ujęte w struktury, wzory, formularze, mamy więc również wzór formularza ewidencji finansów gospodarstwa. Jest on “wyjęty” z Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów Przeznaczonej dla Rolników (PKPiRPdR) i znajduje się w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu «Premie dla młodych rolników» w ramach poddziałania «Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników» objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

To bardzo prosta tabelka pod tytułem Ewidencja przychodów i rozchodów w gospodarstwie. W sześciu kolumnach zapisujemy w niej informacje o wszystkich operacjach finansowych w gospodarstwie rolnym (oczywiście z wyłączeniem gospodarstwa domowego). W terminologii PROW operacje te są nazywane zdarzeniami gospodarczymi, a sprzedaż i kupno ujmowane są jako przychód i wydatki.
Pierwsza kolumna jest przeznaczona na numer zdarzenia. W drugiej wpisujemy datę, w trzeciej numer dowodu księgowego operacji (np. faktury VAT RR lub paragonu). Czwarta i piąta kolumna jest przeznaczona na kwoty przychodu i wydatków. W szóstej wpisujemy uwagi na temat zdarzenia gospodarczego.

Taką ewidencję przychodów i rozchodów należy prowadzić od momentu podpisania umowy o wsparciu z PROW przez 5 kolejnych lat.

Jak widać, rachunkowość rolna na potrzeby PROW jest naprawdę maksymalnie uproszczona, i nie ma powodu, by się jej bać. Szczególnie, że jest to związane z bezzwrotną dotacją w wysokości np. 200 tys. zł. (jak w działaniu “Modernizacja gospodarstw rolnych”).

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM