Uproszczenia dla przetwórców w ramach pomocy z PROW 2014-2020

$data.author.description Autor: www.farmer.pl 29 maja 2016 16:04

Uproszczenia dla przetwórców w ramach pomocy z PROW 2014-2020 Zaproponowano możliwość wydłużenia okresu realizacji operacji o dodatkowe 6 msc/ fot. shutterstock.com

„Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” odbywać się będzie na zmodyfikowanych zasadach – czytamy na Farmer.pl.

Uproszczenie – to cel wymieniany na pierwszym miejscu w uzasadnieniu projektu rozporządzenia ministra rolnictwa, zmieniającego rozporządzenie z 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Osoba ubiegająca się o pomoc (osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) nie będzie już musiała działać jako  przedsiębiorca prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo: „Rolnicy, małżonkowie i domownicy nieprowadzący przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy działalności gospodarczej, której prowadzenie rozpoczną po podpisaniu umowy o przyznaniu pomocy, nie będą obciążeni obowiązkiem składania stosownych oświadczeń i przedkładaniem dodatkowych dokumentów w tym zakresie” – podano w uzasadnieniu.

Kolejne ułatwienie polega na wprowadzeniu możliwości rozliczania umów długoterminowych dotyczących dostaw produktów rolnych do produkcji w całym okresie związania celem (czyli 5 lat od dnia złożenia ostatniego wniosku o płatność), a nie w każdym roku obowiązywania umowy.

Zaproponowano też możliwość wydłużenia okresu realizacji operacji o dodatkowe 6 miesięcy.

Kilka zmian związanych jest z koniecznością ujednolicenia przepisów w ramach PROW i dotyczących uwierzytelniania dokumentów.

Dotychczas nie było możliwe uzyskanie wsparcia budowy nowych zakładów obejmujących budynki lub budowle wraz z instalacjami, w których w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy nie jest prowadzona działalność w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu żywności, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wymienionym w załączniku nr 2 do rozporządzenia, tj. w sektorach mleka i wyrobów mleczarskich, mięsa, owoców i warzyw oraz zbóż. Teraz, w związku z zaakceptowaną zmianą w PROW, załącznik ten usunięto.

Doprecyzowano natomiast ograniczenia w zakresie uboju zwierząt na dużą skalę – wprowadzono przepis wyłączający możliwość wsparcia realizacji inwestycji przyczyniających się do wzrostu mocy produkcyjnych zakładu do poziomu przekraczającego limity wskazane w rozporządzeniu ministra rolnictwa z 19 maja 2010 r.

Dopuszczono natomiast możliwość wsparcia produkcji win gronowych.

Czytaj więcej w serwisie www.farmer.pl.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM