Ubezpieczenia upraw ozimych – na co rolnicy powinni zwrócić uwagę?

Autor: www.sadyogrody.pl/pr 24 listopada 2015 11:35

Ubezpieczenia upraw ozimych – na co rolnicy powinni zwrócić uwagę? Uprawy ozime przeważnie ubezpieczane są w sezonie jesiennym/ fot. shutterstock.com

Zawieranie ubezpieczeniowej umowy ochronnej wiąże się z koniecznością przeanalizowania sporej ilości dokumentów – tj. zakresu ochrony, warunków czy wyłączeń. Concordia Ubezpieczenia wyjaśnia, m.in. jak wyliczana jest składka za ubezpieczenie, kiedy zgłaszać szkodę, oraz jaka powinna być suma ubezpieczenia.

Składka zależy od rodzaju i gatunku uprawy, położenia geograficznego pól uprawnych, lokalizacji (województwo, powiat, gmina), stawki taryfowej wyrażonej w procentach sumy ubezpieczenia oraz sumy ubezpieczenia. Zawierając umowę, w sposób szczególny trzeba zwrócić uwagę na jej: zakres, definicje oraz wyłączenia odpowiedzialności.

Wybierając ofertę warto również przeanalizować takie szczegóły, jak: procent areału od jakiego przejmowana jest odpowiedzialność za szkody (np. odpowiedzialność już od 8 proc. ubytku w plonie), brak stosowania udziałów własnych, stałą sumę ubezpieczenia czy odpowiedzialność za szkody na polu, ale też jego części.

Przy ustalaniu sumy ubezpieczenia (SU) istotny wpływ ma wydajność uprawy na 1 ha oraz przewidywana wartość plonu. Maksymalne SU są corocznie ustalane przez Ministerstwo Rolnictwa. Przykładowo w ryzyku gradobicia okres ochrony rozpoczyna się z 15 dniem od podpisania umowy ubezpieczenia, a kończy się 15 listopada w roku zbiorów.

Zimy w latach ubiegłych, konkretnie 2010/2011 i 2011/2012 pokazały rolnikom dotkliwą skalę szkód spowodowanych przez ujemne skutki przezimowania. Z tego powodu uprawy ozime ubezpieczane są w sezonie jesiennym - w pakietach zawierających ryzyko ujemnych skutków przezimowania, a także przymrozki wiosenne i gradobicie. Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia rolnik w ryzyku ujemnych skutków przezimowania ma możliwość określenia ryczałtu wypłaty odszkodowania.

Najczęściej rolnicy decydują się na wypłatę odszkodowania na poziomie 15 proc. sumy ubezpieczenia, gdyż taka kwota daje im możliwość pokrycia kosztów uprawy, która zostanie zasiana w miejsce uprawy zniszczonej podczas zimy.

Szkodę należy zgłaszać niezwłocznie po jej wystąpieniu, dotyczy to m.in. gradobić, przymrozków wiosennych, deszczu nawalnego czy huraganów. W przypadku szkód spowodowanych przez ujemne skutki przezimowania szkoda powinna zostać zgłoszona przy braku ruszenia wegetacji na danym polu lub jego części. Rzeczoznawcy dokonują oględzin z reguły w ciągu 14 dni od zgłoszenia szkody. Na podstawie przeprowadzonych oględzin szkody podejmowana jest decyzja odszkodowawcza.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM