Trzeba zapobiegać wypadkom dzieci podczas prac w gospodarstwach rolnych

Autor: Państwowa inspekcja Pracy 07 lutego 2015 11:52

Każdego roku podczas prac w gospodarstwach rolnych giną dzieci. Dorośli często przeceniają możliwości swoich podopiecznych, twierdząc, że znają oni zagrożenia występujące w środowisku rolniczym. Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie wystosował apel do rodziców prowadzących gospodarstwa.

Trzeba pamiętać, że dzieciom brakuje doświadczenia i nie zawsze potrafią one właściwie ocenić niebezpieczeństwo oraz przewidzieć konsekwencje swojego niekiedy beztroskiego zachowania. 
Należy również zauważyć, że rolnicy sami mogą nie dostrzegać zagrożeń, z którymi mają do czynienia każdego dnia.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie apeluje do rodziców, aby nie powierzali dzieciom prac zabronionych.

Pomaganie dorosłym uczy pracowitości i samodzielności, a ponadto przygotowuje dzieci do dorosłego życia. Pomoc ta nie może narażać na jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu, ponieważ przeciążenie młodego organizmu może mieć nieodwracalne skutki. 

Czynności i prace zabronione dzieciom do lat 16:

1.Kierowanie ciągnikami rolniczymi i innymi maszynami samobieżnymi;
2.Obsługa kombajnów do zbioru zbóż, zielonek i okopowych, maszyn żniwnych, kosiarek rolniczych, pras do słomy i siana, kopaczek do zbioru okopowych;
3.Sprzęganie i rozprzęganie maszyn i narzędzi rolniczych, przyczep i wozów z ciągnikami rolniczymi, a także pomoc przy tych czynnościach;
4.Przebywanie na pomostach sadzarek do ziemniaków oraz siewników;
5.Obsługa maszyn do przygotowania pasz – sieczkarni, śrutowników, gniotowników, mieszalników, rozdrabniaczy;
6.Przerzynanie (obróbka) drewna przy użyciu pilarki tarczowej („krajzegi”, „cyrkularki”) oraz wykonywanie czynności pomocniczych: podawanie i odbieranie materiału, usuwanie trocin.
7.Wszelkie prace przy użyciu pił łańcuchowych;
8.Załadunek i rozładunek drewna, ścinanie drzew, ściąganie drzew zawieszonych;
9.Obsługa dmuchaw, przenośników taśmowych i ślimakowych;
10.Załadunek, wyładunek i wysiew tlenkowego wapna nawozowego (wapna palonego);
11.Wszelkie prace z chemicznymi środkami ochrony roślin;
12.Prace z użyciem rozpuszczalników organicznych;
13.Topienie i podgrzewanie lepiku i smoły;
14.Rozpalanie i obsługa pieców centralnego ogrzewania; obsługa parników i kotłów do gotowania;
15.Obsługa rozpłodników (buhajów, ogierów, knurów, tryków);
16.Załadunek i rozładunek zwierząt, prace przy uboju i rozbiorze zwierząt;
17.Opróżnianie zbiorników z nieczystościami płynnymi, wywóz gnojówki, gnojowicy i zawartości szamba;
18.Wykonywanie wykopów ziemnych, rowów i praca w wykopach; prace przy budowie i rozbiórce obiektów budowlanych;
19.Obsługa ładowaczy i mechanicznych podnośników;
20.Prace w zamkniętych zbiornikach i pojemnikach, w silosach zbożowych;
21.Wszelkie prace na wysokości ponad 3 metry na: pomostach, drabinach, drzewach, dachach itp. Prace powyżej 1 metra nad ziemią / podłogą należą do prac niebezpiecznych i należy zapewnić dziecku asekurację;
22.Prace wykonywane w dużym hałasie, niedostatecznym oświetleniu i w pomieszczeniach zapylonych pyłami pochodzenia roślinnego lub w zagrożeniu szkodliwymi czynnikami biologicznymi (roztocza, pasożyty zwierzęce, grzyby);
23.Prace związane z dźwiganiem i przenoszeniem ciężkich przedmiotów;
24.Wykonywanie czynności wymagających długotrwałej, wymuszonej pozycji;
25.Spawanie elektryczne lub pomoc przy spawaniu.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM