Tragiczna sytuacja w sadownictwie. ZSRP prowadzi rozmowy także z przedstawicielami Rosjiwww.sadyogrody.pl/ ZSRP - 02 kwietnia 2019 12:08


- Rolą Związku Sadowników RP od 20 lat jest występowanie w obronie i interesie sadowników poprzez formułowanie realnych postulatów, robienie własnych przemyślanych akcji protestacyjnych. Jak wiadomo miejsc i form do wykazania swojej aktywności i walki jest wiele dlatego nikomu nie zabraniamy i nie zniechęcamy do uczestnictwa w protestach prowadzonych przez inne organizacje. Ważne jest jednak, aby celem takich akcji zawsze była poprawa sytuacji rolników - informuje zarząd ZSRP.

Związek Sadowników RP swoje działania w tym momencie kieruje na dalszy dialog z różnymi resortami również instytucjami Unii Europejskiej.

- Efektem takich rozmów, naszych protestów, działań związkowych (także innych organizacji) było załatwienie możliwości wycofania kilkuset tysięcy ton jabłek i innych owoców z rynku za rekompensatami idącymi w miliony Euro, otwarcie rynków zbytu dla polskich jabłek w kilku krajach świata, pomoc dla poszkodowanych przez klęski żywiołowe, dzięki czemu uruchomione zostało tzw. Działanie 126.. i wiele innych - podaje zarząd ZSRP.

Z powodu tragicznej sytuacji na rynku owoców i spodziewając się jeszcze jej pogorszenia znów złożyliśmy postulaty, które były możliwe do zrealizowania:

1. skuteczne przeciwdziałanie domniemanej zmowie zakładów przetwórczych,

2. uruchomienie rekompensat dla gospodarstw, które straciły dochody wskutek niskich cen do hektara,

3. uruchomienie limitu 500 tys. ton jabłek na wycofanie do celów bioenergetycznych,

4. wdrożenie skutecznych wieloletnich umów kontraktacyjnych,

5. podjęcie działań celem przywrócenia handlu z Federacją Rosyjską,

6. uruchomienie systemu rekompensat do karczowania starych sadów i plantacji,

7. ułatwienia w zatrudnianiu cudzoziemców do prac w gospodarstwach

- Rozmowy dotyczące możliwości wprowadzenia niektórych z powyższych postulatów ciągle trwają na różnych płaszczyznach, również z przedstawicielami Rosji. W najbliższych dniach odbędzie się kolejne spotkanie Związku Sadowników RP w Ministerstwie Rolnictwa. Mamy nadzieję, że zapowiadane przez inne organizacje działania protestacyjne przyczynią się do wzmocnienia naszej pozycji podczas negocjacji i nie przyniosą odmiennego skutku. Ważne jest, abyśmy nadal byli traktowani jako poważny partner rozmów. Decyzję o uczestnictwie w takim, czy innym proteście pozostawiamy samym sadownikom - informuje zarząd ZSRP.