Szansa na restrukturyzację i rozwój małych gospodarstw

Autor: Małgorzata Szymańska, www.sadyogrody.pl 15 maja 2015 08:27

Szansa na restrukturyzację i rozwój małych gospodarstw fot. shutterstock.com

Rolnik ubezpieczony w pełnym zakresie w KRUS, prowadzący wyłącznie działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym, którego wielkość ekonomiczna nie przekracza 10 tys. euro, może ubiegać się o premię na rozwój nowych kierunków produkcji.

Na działanie dotyczące restrukturyzacji małych gospodarstw rolnych w ramach PROW 2014-2020 można otrzymać 60 tys. złotych premii. Wystarczy  wprowadzić zasadnicze zmiany w gospodarstwie, które poprawią jego konkurencyjność oraz zwiększą jego rentowność. W wyniku podjętych działań restrukturyzacyjnych  musi nastąpi wzrost ekonomiczny gospodarstwa rolnego minimum 20 proc. w stosunku do wartości wyjściowej, czyli roku bazowego oraz wielkość ekonomiczna gospodarstwa ma przekroczyć 10 tys. euro.

Restrukturyzacja małego gospodarstwa rolnego powinna nastąpić w oparciu o realizację planu rozwoju gospodarstwa. Założenia biznesplanu określające wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa należy osiągnąć w oparciu o jeden z trzech obszarów działania. Pomoc jest przyznawana na restrukturyzację gospodarstwa w kierunku produkcji żywnościowych albo nieżywnościowych produktów rolnych, albo przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. Inwestycje w małym gospodarstwie rolnym powinny być związane z jednym z tych kierunków restrukturyzacji. W planie rozwoju gospodarstwa należy wskazać inwestycje, których realizacja będzie wiązała się z wykorzystaniem premii oraz dodatkowo informacje dotyczące posiadanych maszyn, budynków i urządzeń do produkcji rolniczej oraz struktury produkcji przed i po restrukturyzacji.  

Premia w kwocie 60 tys. zł wypłacana jest w dwóch ratach. Pierwsza rata w wysokości 80 proc. kwoty pomocy, a druga rata w wysokości 20 proc. kwoty pomocy. Wydatkowanie I raty premii będzie musiało być udokumentowane wydatkami poniesionymi na inwestycje w gospodarstwie rolnym. W ramach restrukturyzacji małych gospodarstw rolnych katalog kosztów kwalifikowanych obejmuje m.in.: budowę lub modernizację budynków lub budowli; zakup oraz instalacje nowych maszyn, urządzeń i wyposażenia; zakup gruntów rolnych, założenie sadów i plantacji wieloletnich – owocujących powyżej 5 lat.

Beneficjenci programu zobowiązani są do prowadzenia uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie rolnym. Realizowanie tego obowiązku muszą wdrożyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji biznesplanu i prowadzić co najmniej do dnia upływu okresu związania celem. Rolnicy korzystający z programu zobowiązani są do prowadzenia gospodarstwa rolnego przez 5 lat od otrzymania II raty płatności. Dodatkowo w ciągu tego czasu musza także zachować wzrost ekonomiczny gospodarstwa osiągnięty w trakcie realizacji biznesplanu.

Warto pamiętać, iż premia może być przyznana tylko raz w okresie realizacji PROW 2014-2020 osobie i na gospodarstwo, tj. na grunty rolne, które wchodziły w skład gospodarstwa objętego pomocą, chyba że pomoc została przyznana, lecz nie została wypłacona. W przypadku małżonków premię może otrzymać tylko jedna osoba, niezależnie od tego, czy prowadzą wspólnie gospodarstwo, czy też mają  odrębne gospodarstwa.

Z programu „Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych” nie będą mogli skorzystać  rolnicy, którzy w ramach PROW 2007-2013 byli beneficjentami następujących programów: „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Ułatwianie startu młodym rolnikom”. 

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM