Świętokrzyskie: Jeszcze w tym roku pierwsze konkursy dla wsi z nowego PROW

Autor: PAP 07 października 2015 14:25

Dwa pierwsze konkursy na projekty z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w woj. świętokrzyskim będą dotyczyły wyboru lokalnych strategii rozwoju oraz modernizacji i budowy dróg lokalnych. Nabór zaplanowano pod koniec roku.

W środę zarząd województwa świętokrzyskiego przyjął regulamin i treść ogłoszenia konkursu na pierwsze z działań, dotyczące wyboru strategii rozwoju lokalnego - poinformował Urząd Marszałkowski w Kielcach. Nabór wniosków przeprowadzi Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego (ŚBBR).

Strategie rozwoju to dokumenty planistyczne, które przygotowują Lokalne Grupy Działania (LGD) wspólnie z lokalnymi społecznościami. LGD, skupiające m. in. samorządy, organizacje pozarządowe i przedsiębiorców z terenu kilku gmin, realizują swoje przedsięwzięcia w małych miejscowościach, na terenach wiejskich.

Jak powiedział PAP przedstawiciel ŚBBR Łukasz Skórski, na unijne wsparcie w ramach konkursu mogą liczyć najlepiej skonstruowane strategie rozwojowe. Mogą być one ukierunkowane m. in. na tworzenie nowych miejsc pracy, wsparcie przedsiębiorczości, rozwój lokalnego przetwórstwa, zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz budowę obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Wysokość środków UE, jakie mogą być dostępne w tym działaniu, nie jest jeszcze dokładnie znana. Nabór wniosków rozpocznie się 1 grudnia i potrwa do końca roku.

Z kolei o środki na remont lub budowę dróg lokalnych, będą mogły starać się gminy, powiaty oraz związki samorządów. Maksymalna kwota dofinansowania wyniesie inwestycji wyniesie 3 mln zł.

Modernizacja ma dotyczyć tras o dużym znaczeniu w komunikacji lokalnej, np. łączących gorzej skomunikowane miejscowości z większymi ośrodkami w gminach czy drogi niższego rzędu z tymi wyższej klasy. Nabór wniosków do konkursu ma się rozpocząć 7 grudnia i potrwa do 15 stycznia 2016 r.

Jak mówił wcześniej PAP przedstawiciel zarządu województwa świętokrzyskiego Piotr Żołądek, w pierwotnej wersji PROW nie było wsparcia inwestycji drogowych w gminach, a o wprowadzenie takich zapisów apelowali do resortu rolnictwa marszałkowie województw. Stanowisko udało się obronić w negocjacjach programu z Komisją Europejską.

Zdaniem Żołądka możliwość wsparcia finansowania budowy lokalnych dróg ze środków UE jest ważna m.in. w kontekście braku dofinansowania podobnych projektów z programów regionalnych. Jak mówił, to bardzo kosztowne inwestycje, które trudno samodzielnie realizować małym samorządom.

W latach 2007-2013 na świętokrzyską wieś w ramach regionalnego komponenty PROW trafiło ponad 520 mln zł. W nowej perspektywie finansowej ma to być podobna, choć nieco mniejsza kwota.

W minionych latach pieniądze przeznaczono m. in. na budowę wodociągów i kanalizacji, placów zabaw, remont świetlic i projekty związane z aktywizacją mieszkańców.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM