Stanowisko MF ws. podatku VAT od wycofanych owoców i warzyw

Autor: www.sadyogrody.pl/Związek Sadowników RP 27 grudnia 2015 10:05

Stanowisko MF ws. podatku VAT od wycofanych owoców i warzyw Według MF otrzymaną kwotę wsparcia finansowego, należy uznać za formę wynagrodzenia za przekazane organizacjom charytatywnym towary/ fot. shutterstock

Ministerstwo Finansów odpowiedziało na pismo Związku Sadowników RP odnośnie konieczności zapłaty podatku VAT od wycofanych produktów. Według MF otrzymaną kwotę wsparcia finansowego, należy uznać za formę wynagrodzenia za przekazane organizacjom charytatywnym towary.

Jak pisze w liście skierowanym do Związku Sadowników RP, podsekretarz stanu Ministerstwa Finansów Konrad Raczkowski, podstawą opodatkowania VAT jest wszystko co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów otrzymał od nabywcy lub osoby trzeciej.

Dodaje, że  przedmiotowe rekompensaty przybierają postać konkretnej kwoty za kilogram przekazanych wskazanym podmiotom owoców i warzyw, jako takie więc stanowią wynagrodzenie za przekazane towary. Nie stanowią one zatem dopłat o charakterze ogólnym, które pozostawałyby poza zakresem opodatkowania podatkiem VAT.

- Ponadto, sama wysokość otrzymywanych kwot pozostaje bez znaczenia dla potrzeb określania podstawy opodatkowania w świetle regulacji dotyczących podatku VAT. W przypadku sprzedaży na rynku przez rolnika będącego podatnikiem VAT wytworzonych przez niego płodów rolnych po cenie jedynie częściowo pokrywającej koszty wytworzenia tych towarów, podstawę opodatkowania będzie stanowiła kwota faktycznie przez niego otrzymana z tytułu tej dostawy. W takiej sytuacji płacony przez rolnika podatek VAT w świetle systemu nie może zostać uznany za obciążający go dodatkowo ciężar finansowy, bo przecież rolnik rozliczający VAT na zasadach ogólnych odliczył podatek zawarty w zakupach (przy wyższych kosztach niż przychodach z reguły VAT naliczony przewyższa VAT należny, szczególnie w sytuacji gdy produkowany jest towar objęty stawką obniżoną w wysokości 5 proc.) – podkreśla podsekretarz stany.

Konrad Raczkowski zaznacza, że w omawianej sprawie do opodatkowania przedmiotowych czynności są zobowiązani producenci rolni będący podatnikami VAT czynnymi. – Natomiast tzw. rolnicy ryczałtowi, którzy dokonują dostawy produktów rolnych pochodzących z ich własnej działalności rolniczej (a więc również w ramach bezpłatnej dystrybucji dla organizacji charytatywnych w zamian za wsparcie udzielane na podstawie rozporządzeń Komisji) nie będą odprowadzać podatku VAT z tytułu takich dostawy, rolnicy tacy korzystają bowiem ze zwolnienia od podatku VAT – komentuje.

- Zauważyć należy, że do ww. dostaw nie będzie miało zastosowania zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o VAT, dotyczy ono bowiem wyłącznie dokonywanych przez podatnika nieodpłatnie (w rozumieniu podatku od towarów i usług) przekazać towarów, w tym przypadku darowizn żywności przekazywanych na rzecz organizacji pożytku publicznego na warunkach określonych w tym przepisie. Natomiast ww. zwolnienie od podatku VAT nie dotyczy dostawy towarów za wynagrodzeniem, a takimi właśnie są przedmiotowe dostawy owoców i warzyw w zamian za środki finansowe otrzymane z unijnej pomocy finansowej – dodaje.

Raczkowski podkreśla, że w przypadku innych czynności, za wykonywanie których podatnicy otrzymują unijną pomoc finansową na podstawie ww. rozporządzeń, takich jak wycofanie z rynku do celów innych niż bezpłatna dystrybucja (np. w celu zniszczenia), niezbieranie plonów i zielone zbiory, nie stanowią one odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, a także żadnej innej czynności wymienionej w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT. - Do czynności tych nie mają zatem zastosowania przepisy o podatku od towarów i usług, w związku z powyższym ww. czynności nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – komentuje w liście do ZSRP. 

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM