Sprzedawać czy przetwarzać? Rolników-przetwórców wesprze PROW 2014-20

Autor: Wioleta Sobczak, www.sadyogrody.pl 23 kwietnia 2015 09:52

Sprzedawać czy przetwarzać? Rolników-przetwórców wesprze PROW 2014-20 fot. shutterstock

Wzrost popytu na warzywa przetworzone przyczynia się do zwiększenia zainteresowania wśród rolników podejmowaniem działań związanych z przetwarzaniem swoich zbiorów. Działanie to daje możliwość poprawy rentowności prowadzonych przez nich produkcji. Przetwarzanie płodów rolnych przez producentów cieszy się zainteresowaniem szczególne wśród tych zrzeszonych w grupach i organizacjach producentów. W dużej mierze dzięki większej sile produkcyjnej, a także przewagi marketingowej tych podmiotów.

Zgodnie z  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014 – 2020) rolnicy, którzy zajmują się nie tylko produkcją, ale również przetwarzaniem własnych produktów będą mieli możliwość skorzystania z programu "Przetwórstwo i marketing produktów rolnych".

Do kogo skierowany jest ten program? O pomoc mogą wnioskować rolnicy, domownicy, małżonkowie rolnika, którzy podlegają w pełni ubezpieczeniu społeczne rolników (KRUS), a także osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej, jednak posiada zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzenia do obrotu produktów rolnych i działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo.

Wsparcie to może zostać przyznane na inwestycje związane z przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych  w wielu sektorach przetwórstwa m.in. w sektorze przetwórstwa owoców i warzyw, mleka, mięsa, jaj, lnu, konopi, roślin oleistych, roślin wysokobiałkowych, ziemniaków, miodu, produktów rolnych na cele energetyczne, także usługowego zamrażania wraz z przechowywaniem produktów rolnych.

Jaką pomoc może otrzymać rolnik?

Wsparcie w ramach działania przetwórstwo i marketing produktów rolnych PROW 2014-2012 może wynieść maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji między innymi takich jak: koszty budowy, modernizacji lub przebudowy infrastruktury zakładów przetwórstwa, koszty zakupu lub leasingu maszyn i urządzeń do przetwarzania, magazynowania lub przygotowania produktów do sprzedaży, a także aparatury pomiarowej czy urządzeń służących poprawie ochrony środowiska.

Ponadto wsparcie to może zostać przeznaczone na zakup oprogramowania służącego zarządzaniu przedsiębiorstwem, na opłaty za patenty i licencje, a także koszty ogólne takie jak: przygotowanie dokumentacji technicznej projektu, biznesplanu. Maksymalna wysokość pomocy przyznana na realizację programu jednemu beneficjentowi wynosi 3 000 000 zł, w przypadku grup lub organizacji  producentów 15 000 000 zł, zaś minimalna wysokość pomocy przyznana na realizację jednej operacji wynosi 100 000 zł. W przypadku wniosku rolników w naborze dotyczącym wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych wartość maksymalna pomocy wynosi 300 000 zł, jednak nie może być mniejsza aniżeli 10 000 zł.

Dokonując wyboru projektów działań związanych ze wsparciem inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój wśród kryteriów branych pod uwagę uwzględniane będą w szczególności wnioski grup lub organizacji producentów oraz związków grup lub zrzeszeń spółdzielni, młodych rolników, wnioskodawców zaopatrujących się w surowce do produkcji na podstawie długoterminowych umów i zawartych bezpośrednio z producentami rolnymi.

Wśród istotnych kryteriów warto również wspomnieć o tych związanych z innowacyjnością, ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatu, a także na realizację inwestycji w gminach należących do powiatów o najniższym poziomie bezrobocia w kraju.

Szczegóły dotyczące projektu można znaleźć na stronach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM